Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Javna nabava — 14.10.2022.

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Usluga revizije KaCIF projekta

Naručitelj, Institut za fiziku poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponudu u postupku jednostavne nabave Usluga revizije KaCIF projekta, evidencijski broj nabave JN-U-08/2022 u svrhu sklapanja ugovora o nabavi usluge, a sve kako je detaljno opisano u Pozivu na dostavu ponuda koji se može preuzeti niže u ovoj objavi.
 
Rok za dostavu ponuda je 24. listopada 2022. godine u 14:00 sati, a otvaranje ponuda nije javno.
 
Zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi, odnosno Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik mogu preuzeti niže u objavi.
 
Sve izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika, a temeljem upita gospodarskih subjekata Naručitelj će objaviti istom web mjestu te se pozivaju zainteresirani gospodarski subjekti da u roku za dostavu ponuda prate objave Naručitelja.
 

Prilozi:
Poziv na dostavu ponuda (dokument u prilogu JN-U-08-2022_Poziv na dostavu ponuda.pdf)
Troškovnik (dokument u prilogu Prilog 2. Troškovnik)
IF Ⓒ 2017