Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Javna nabava — 09.08.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I SREDSTVA ZA HIGIJENU, evidencijski broj nabave JN-R-02/2023

Institut za fiziku poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoju ponudu za predmet nabave robe – Materijal za čišćenje i sredstva za higijenu, evidencijski broj nabave JN-R-02/2023 u svrhu sklapanja ugovora o nabavi robe, a sve kako je detaljno opisano u Pozivu na dostavu ponuda koji se može preuzeti niže u objavi.
 
Rok za dostavu ponuda je 25. kolovoza 2023. godine. u 14:00 sati, a otvaranje ponuda nije javno.
 
Zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi, odnosno Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik mogu preuzeti niže u objavi.
 
Sve izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika, a temeljem upita gospodarskih subjekata Naručitelj će objaviti na istoj internetskoj stranici te se pozivaju svi zainteresirani subjekti da u roku za dostavu ponuda prate objave Naručitelja.
 
Prilozi:
Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik
IF Ⓒ 2017