Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Javna nabava — 17.05.2023.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave UREDSKI MATERIJAL, evidencijski broj nabave JN-R-43/2023

Institut za fiziku poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoju ponudu za predmet nabave robe – Uredski materijal, evidencijski broj nabave JN-R-43/2023 u svrhu sklapanja ugovora o nabavi robe, a sve kako je detaljno opisano u Pozivu na dostavu ponuda koji se može preuzeti niže u objavi.
 
Rok za dostavu ponuda je 25. svibnja 2023. godine. u 12:00 sati, a otvaranje ponuda nije javno.
 
Zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi, odnosno Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik mogu preuzeti niže u objavi.
 
Sve izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika, a temeljem upita gospodarskih subjekata Naručitelj će objaviti na istoj internetskoj stranici te se pozivaju svi zainteresirani subjekti da u roku za dostavu ponuda prate objave Naručitelja.
 
Prilozi:
Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik
 
Dana 19. svibnja 2023. godine Naručitelj je objavio odgovore i pojašnjenja dokumentacije, a istome se može pristupiti ovdje.
 
Dana 23. svibnja 2023. godine Naručitelj je objavio odgovore i pojašnjenja dokumentacije, a istome se može pristupiti ovdje.
IF Ⓒ 2017