Javna nabava — 16.04.2020.

Odluka o odabiru u predmetu nabave "Optički mikroskop" ev.br. JN-R-04/2020

Dana 15. travnja 2020. godine ravnatelj Instituta za fiziku donio je Odluku o odabiru KLASA: 004-45/20-4/3/02, URBROJ: 00-02-20-14 u predmetu nabave “Optički mikroskop” evidencijski broj nabave JN-R-04/2020 sukladno članku 10. Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave Instituta za fiziku.

Odluka o odabiru u predmetu nabave “Optički mikroskop” ev.br. JN-R-04/2020

IF Ⓒ 2017