Javna nabava — 07.07.2020.

Poziv na dostavu ponuda - postupak jednostavne nabave "Tekući plinovi i plinovi" ebn. JN-R-48/2020

Rok za dostavu ponuda je 13. srpnja 2020. (ponedjeljak) u 16:00 sati.
 
Dokumenti:
- Poziv na dostavu ponuda – dokumentacija o nabavi
- Troškovnik Grupa 1
- Troškovnik Grupa 2
- Troškovnik Grupa 3
IF Ⓒ 2017