Natječaji — 19.04.2019.

Poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama (broj 112/2018)

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, u Zagrebu objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 1. Poništava se natječaj za radno mjesto asistenta (ž/m) iz područja: ultrabrze molekulske spektroskopije, fizike čvrstog stanja, atomske fizike i hladnih atoma i eksperimentalne fizike čvrstog stanja.

 2. Natječaj se poništava iz razloga jer niti jedan kandidat ne zadovoljava obveznim uvjetima natječaja.

 3. Obavijest o poništenju natječaja potrebno je objaviti na internetskim stranicama.

 4. Natječaj se predlaže ponoviti prema daljnjim uputama ravnatelja.

 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

IF Ⓒ 2017