Natječaji — 30.01.2018.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta

Opis mjesta i uvjeta:

I poslijedoktorand (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu HRZZ IP-2016-06-7258 „Fizika mnogočestičnih sustava – iskorištavanje svijeta kompleksnosti“.

Obvezni uvjet: doktorat znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane materije.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati s iskustvom u istraživanju slojevitih materijala iz porodice oksida i dihalkogenida prijelaznih metala te drugih jako koreliranih sustava. Prednost je iskustvo rada na sinhrotronima sa metodama fotoelektronske spektroskopije (HAXPES) u svrhu dobivanja podataka o elektronskoj strukturi, valentnim promjenama te ostalim dinamičkim svojstvima sustava. Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji iskažu spremnost za učenje novih eksperimentalnih metoda, rad u laboratoriju, usavršavanje eksperimentalnih tehnika kao i rad na novim fizikalnim problemima.

 

II poslijedoktorand (ž/m, 2 izvršitelja) na određeno vrijeme, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu: HRZZ IP-2014-09-7342 „Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem“.

Obvezni uvjet: doktorat znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji imaju iskustvo sa eksperimentalnim tehnikama fizike hladnih atoma, spektroskopije frekventnim češljem i fizike optičkih rezonatora, te s interesom za razvojem novih eksperimentalnih tehnika laserskog hlađenja.

 

Od kandidata za mjesta poslijedoktoranda pod I ili II. očekuje se velika motiviranost, te sposobnost samostalnog istraživanja kao i rada u istraživačkoj grupi. Očekuje se da su kandidatkinje/kandidati sudjelovali u pripremi znanstvenih publikaciju te objavljivali u časopisima sa visokim faktorom utjecaja te izlagali na međunarodnim znanstvenim skupovima. Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika.

 

III asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu: HrZZ IP-2014-09-7342 „Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem“.

Obvezni uvjeti za asistenta: završen preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalent, koji osigurava kvalifikaciju za upis na odgovarajući smjer doktorskog studija fizike.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji su tijekom studija primili priznanja, nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i radu, sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, objavljivali radove ili izlagali na znanstvenim skupovima. Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji imaju praktično iskustvo sa femtosekundnim i kontinuiranim laserima, te njihovom primjenom u spektroskopiji i/ili hlađenju i zarobljavanju atoma. Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika.

 

 

IV viši stručni referent (ekonomske struke), radno mjesto II. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Obvezni uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij (ili preddiplomski stručni studij) u području ekonomije i ekonomskih znanosti ili VŠS stečena u tom području, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • aktivno poznavanje engleskog jezika
  • aktivno poznavanje rada na računalu (uredske i internet aplikacije).

 

Prednosti:

  1. 1 godina radnog iskustva na poslovima navedenim u opisu poslova
  2. kandidati s knjigovodstvenim iskustvom na poslovima proračunskog računovodstva
  3. poznavanje rada u sustavu COP

Opis poslova: Od zaposlenika se očekuje da obavlja poslove obračuna i isplate plaća, blagajnu, vrši obračun putnih troškova, obrađuje  ulazne i izlazne račune (saldo konta), knjiženja te obavlja ostale računovodstvene poslove po nalogu neposrednog voditelja. Također, očekuje se da, po savjetima neposrednog voditelja, ali i samostalno, prati stručnu literaturu, promjene u zakonima i propisima te sudjeluje u aktivnostima osuvremenjivanja računovodstvenog poslovanja Instituta.

*************************

Uz prijavu za natječaj za mjesta pod I, II ili III. potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa kratkim opisom istraživačkih interesa, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Uz prijavu za natječaj za mjesto višeg stručnog referenta pod IV potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, školovanju i edukaciji, preporuke te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja i ukazuje na prednosti kandidata.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj za mjesta pod I, II, III ili IV mogu se javiti osobe oba spola.

Prijava na natječaj za mjesto pod I, II ili III podnosi se u roku od 30 dana, a za mjesto pod IV u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda