Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 09.12.2022.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluke Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodno radno mjesto sa 18. sjednice održane 2. prosinca 2022. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

 1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

Ad 1.   Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja do maksimalno 1 godine, na poslovima vezanim uz eksperimentalnu fiziku hladnih atoma, specifično uz temu optomehaničkih sila na hladne atome koji su smješteni unutar visoko-reflektirajućeg rezonatora.

Od kandidata se očekuje prethodno iskustvo u eksperimentalnim metodama koje uključuju: lasersko hlađenje i zarobljavanje, visoko-razlučivu lasersku spektroskopiju, tehnike frekventne stabilizacije kontinuiranih lasera i optičkog frekventnog češlja, tehnike stabilizacije visoko-reflektirajućih optičkih rezonatora.

Istraživanje se provodi u Grupi za kvantne tehnologije u CALT odsjeku na Institutu za fiziku.

Dodatno, od kandidata se očekuje visoka motivacija za rad u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost i samostalnost u dosadašnjem istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl), kao i kandidati koji imaju praktično iskustvo s temom istraživanja.

Obvezni uvjet: završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike (s fokusom na eksperimentalno istraživanje hladnih atoma).

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: motivacijsko pismo, životopis, dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, kontakt podatke barem jednog znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 09.12.2022. do 09.01.2023.g.

 

 

 

 

 

 

 

 

IF Ⓒ 2017