Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 01.03.2023.

Institut za fiziku raspisuje natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme - Mladi istraživač, Viši asistent

Temeljem čl. 40. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti (NN 119/22), Odluka Znanstvenog vijeća o pokretanju postupka izbora na slobodna radna mjesta sa 3. sjednice Znanstvenog vijeća održane 21. veljače 2023. godine, čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Naputka za postupanje prilikom zapošljavanja djelatnika na radnim mjestima na projektima i administrativnim odjelima od dana 25.10.2018. godine, Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta za fiziku, Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta za fiziku, ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

 

1. Raspisuje se natječaj za radna mjesta:

Ad 1. Mladi istraživač – asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme na poslovima vezanim uz provođenje projekta EDIH JURK.

Voditelj asistenta je dr. sc. Marko Kralj (mkralj@ifs.hr).

Konkretni ciljevi rada uključuju upotrebu algoritama strojnog učenja u razvoju i realizaciji postava za kontroliranu visoko temperaturnu sintezu atomski tankih materijala. Primjenu tako razvijenih rješenja kandidat će koristiti dalje u modeliranju i kontroli AI sustava za demonstraciju upravljanja industrijskih uređaja i procesa. Dodatni ciljevi uključuju razvoj „crowdsourcing“ metoda za označavanje velikog broja podataka za treniranje metoda strojnog učenja.

Od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje sinteze atomski tankih materijala, metoda strojnog učenja i visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u istraživačkom radu (priznanja, nagrade, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.) te koji imaju istraživačko iskustvo u području eksperimentalne fizike, sintezi 2D materijala i poznavanju metoda strojnog učenja.

Obvezni uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački ili nastavnički smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka u području fizike od kojih je moguće tražiti preporuku

 

Ad 2. Viši asistent (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine na poslovima vezanim uz provođenje projekta EDIH JURK.

Voditelj višeg asistenta je dr. sc. Neven Šantić (nsantic@ifs.hr).

Konkretni ciljevi rada uključuju izgradnju postava za realizaciju sekunde u Laboratoriju za vrijeme i frekvenciju, automatizaciju prikupljanja podataka te usporedbu s drugim metrološkim laboratorijima preko GNSS-a. Daljnji cilj je uspostava RTK usluge koju će pružati spomenuti Laboratorij, izgradnja prototipa mobilnog prijamnika te pružanje RTK usluge i podrške za istu vanjskim korisnicima.

Od kandidata se očekuje izvrsno poznavanje fizike i elektronike, visoka motivacija za radom u laboratoriju na opisanoj tematici te izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Prednost će dobiti kandidati koji su pokazali izvrsnost u istraživačkom radu (priznanja, nagrade, stipendije, objavljeni radovi, izlaganja na konferencijama i sl.) te koji imaju prijašnje istraživačko iskustvo u području eksperimentalne fizike, metrologije i automatizaciji prikupljanja podataka.

Obvezni uvjet je završeni doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizike.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

  1. Motivacijsko pismo
  2. Životopis
  3. Kopiju doktorske diplome
  4. Kontakt adresu dva stručnjaka u području fizike od kojih je moguće tražiti preporuku

__________________________________________________________________________

Za oba radna mjesta:

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne i neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 01.03.23. do 31.03.23.
Natječaj
NN 24/23

 

 

 

 

 

 

IF Ⓒ 2017