Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Natječaji — 07.06.2024.

Institut za fiziku raspisuje natječaj - Ad 1. na radno mjesto čistač/ica – spremač/ica, na određeno vrijeme

Temeljem čl. 29. Statuta Instituta za fiziku i Odluke ravnatelja o raspisu natječaja od 06. lipnja 2024. godine, Klasa: 002-22/24-02/2/24, Ur.broj: 2 ravnatelj Instituta za fiziku raspisuje:

NATJEČAJ

Raspisuje se natječaj za radno mjesto:

Ad 1. Jedan izvršitelj (m/ž) na radno mjesto čistač/ica – spremač/ica, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice, na puno radno vrijeme, uz probni rad

 

Obvezni uvjeti:

  • NSS

Prednosti:

  • Iskustvo na poslovima čišćenja
  • Sklonost timskom radu

Opis poslova: obavlja poslove čišćenja, uređivanja i održavanja prostora i okoliša Instituta, razvrstavanje otpada, prijenos otpada izvan prostorija radi odvoza, ostale poslove po nalogu neposrednog voditelja iz djelokruga Odsjeka

 

Plaća je uređena Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama ( NN 22/2024).

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaz o stručnoj spremi, životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog prijašnjeg poslodavca od kojeg se može zatražiti preporuka, ako je primjenjivo.

 

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku od 8 dana od objave  u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Instituta, na e-mail adresu: natjecaj@ifs.hr

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21, 156/23) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)  uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj traje od 07.06.24. do 17.06.24.

IF Ⓒ 2017