Natječaji — 12.08.2017.

Natječaj

Institut raspisuje natječaj za službenika na položaju I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj) - na neodređeno vrijeme, na mjestu rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi Instituta za fiziku. Opis poslova: obavlja sve pravne poslove, daje upravnim i stručnim tijelima mišljenja i savjete o pravnim pitanjima i obavlja ostale pravno-administrativne poslove po nalogu Ravnatelja.

Obvezni uvjeti:

- mag.iur./ VSS diplomirani pravnik
- pravosudni ispit
- najmanje 5 godina radnog iskustva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- znanje rada na računalu
- izvrsno poznavanje engleskog jezika

Prednost imaju pristupnici sa iskustvom u radu središnjih službi javnih instituta RH.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na hrvatskom ili engleskom jeziku, na adresu: Institut za fiziku, Zagreb, Bijenička cesta 46 ili na e-mail natjecaj@ifs.hr, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda