Natječaji — 02.05.2018.

Najtečaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za radna mjesta

I Znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Od pristupnika se očekuje iskustvo u eksperimentalnom istraživanju sustava s jako koreliranim osnovnim stanjima. Posebno je od interesa iskustvo u istraživanju elektronske strukture sustava s lokaliziranim magnetskim momentima f-elektrona kao što su Kondo sustavi, sustavi s RKKY interakcijom ili pak u istraživanju slojevitih oksida i dihalkogenida prijelaznih metala. Potrebno je iskustvo sa metodama fotoelektronske spektroskopije, koje daju podatke o dinamičkim svojstvima sustava. Od posebnog interesa je poznavanje metoda baziranih na sinhrotronskom zračenju te iskustvo u prijavi projekata za eksperimentalno vrijeme na sinhrotronima (beam-time).

II Viši znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme

Od pristupnika se očekuje iskustvo u eksperimentalnom istraživanju laserski proizvedenih plazmi kao i hladnih niskotlačnih ili atmosferskih neravnotežnih plazmi. Posebno je od interesa iskustvo u istraživanju dinamike i sastava plazmi kao i pripadnih reakcija međudjelovanja plazmi i atmosferskog plina, iskustvo u laserskoj ablaciji u tekućinama u vidu sinteze koloidnih otopina nanočestica te primjena plazmi u tretmanu materijala i sintezi tankih filmova. Od posebnog je interesa poznavanje metoda baziranih na optičkoj apsorpcijskoj i emisijskoj spektroskopiji za karakterizaciju plazmi kao i poznavanje metoda koje se koriste za analizu materijala i nanočestica.

***

Prednost imaju pristupnici koji mogu pokazati sposobnost pridobivanja kompetitivnog financiranja i samostalnog vođenja znanstvenih projekata te pokretanja novih pravaca istraživanja kojima bi povezali svoje prethodno iskustvo sa strateškim potrebama Instituta i resursima koji će biti osigurani nastupajućim iskoracima Instituta, uspostavom Kriogenog centra na Institutu za fiziku (KaCIF.ifs.hr), kao i uspostavom Centra za napredne laserske tehnike (CALT.ifs.hr).

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na radna mjesta Instituta za fiziku. Obvezan je doktorat iz fizike kondenzirane materije za mjesto I i iz fizike plazme za mjesto II.

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa opisom istraživačkih interesa i planom rada na srednji rok, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika te kontakt podatke dva znanstvenika od kojih se može zatražiti preporuka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim Novinama, na hrvatskom ili engleskom jeziku, na e-mail natjecaj@ifs.hr, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj objavljen: N.N. br.: 39/2018, dana 27.04.2018.g.

Natječaj traje: do 28.05.2018.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda