Natječaji — 05.07.2019.

Natječaj

Na temelju odluke ravnatelja INSTITUT ZA FIZIKU,  Zagreb raspisuje

NATJEČAJ za izbor na radna mjesta

I viši znanstveni suradnik – povratnik (ž/m, 1 izvršitelj). Kandidat/kandidatkinja je znanstvenik, s akademskim stupnjem doktora znanosti iz fizike, a mora imati najmanje 4 godine radnog iskustva u znanosti izvan Republike Hrvatske ostvarenog po stjecanju akademske titule doktora znanosti. Kandidat/kandidatkinja će u sklopu interdisciplinarnog tima provoditi znanstvena istraživanja koja će se bazirati na vremenski razlučivim, višedimenzionalnim, pump-probe, femtosekundnim itsl. laserskim spektroskopskim tehnikama. Bit će zadužen za predlaganje, planiranje i implementaciju novih eksperimentalnih metoda i novih područja istraživanja. Značajan aspekt ovog radnog mjesta odnosi se na razvoj i održavanje sigurnog i pouzdanog funkcioniranja odgovarajućih laserskih sistema te se stoga očekuje odgovarajuće iskustvo u navedenim djelatnostima. Kandidat/kandidatkinja će razvijati, u cijelosti ili u dijelovima znanstveno-istraživačke programe i projekte od svojeg znanstvenog interesa, a u skladu sa strateškim ciljevima Instituta za fiziku.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Obvezni uvjeti za znanstvena radna mjesta propisani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima za izbor na radna mjesta Instituta za fiziku. Obvezan je doktorat iz fizike.

Uz prijavu potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa opisom istraživačkih interesa i kratkim (do 1 stranica) programom planiranih istraživanja i tematika za slijedećih 5 godina, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo pristupnika te kontakt podatke barem tri znanstvenika od kojih se može zatražiti preporuka.

II asistent (ž/m, 1 izvršitelj) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-09-2018)“ na određeno vrijeme najkasnije do 31. listopada 2022. godine, prema uvjetima propisanim od strane HrZZ-a, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Rad će se odvijati na projektu HrZZ IP-2018-01-2730: Kolektivna dinamika u magnetoelektricima.

Obvezni uvjeti za asistenta: završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalent, koji osigurava kvalifikaciju za upis na odgovarajući smjer doktorskog studija fizike.

Prednost imaju kandidatkinje/kandidati koji su tijekom studija primili priznanja, nagrade, stipendije i sl. za izvrsnost u studiranju i radu, sudjelovali u znanstveno-istraživačkom radu, objavljivali radove ili izlagali na znanstvenim skupovima. Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji imaju praktično iskustvo eksperimentalnim istraživanjima unutar fizike kondenzirane materije. To uključuje izvršavanje samog eksperimenta, računalnu obradu rezultata te razumijevanje motiva i problematike istraživanja. Prednost imaju i kandidatkinje/kandidati koji su pokazali kontinuirani profesionalni razvoj tijekom studija.

Uz prijavu potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta, pismo motivacije sa kratkim opisom istraživačkih interesa i planova, opširan životopis u kojem se ukazuje na prednosti i iskustvo kandidata te kontakt podatke barem jednog znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Za oba radna mjesta potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu na natječaj za znanstvena radna mjesta priložiti Rješenje o priznavanju  inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom

Zahtjevu za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/upute-za-pokretanje-postupka-strucnog-priznavanja-ivk

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj za mjesta pod I i II mogu se javiti osobe oba spola.

Ukoliko se pozivate na prednost pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaze da ispunjavate sve uvjete navedene u natječaju, dokaze da ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju dostupne na sljedećoj stranici: https://tinyurl.com/y2fgacmc

Prijava na natječaj za radna mjesta podnosi se u roku od 30 dana. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku, sa svom natječajnom dokumentacijom uključenom u jedinstveni pdf dokument. U naslovu dokumenta navesti ime i prezime kandidata i oznaku mjesta za koje se prijavljuje (I, II)

Natječaj je otvoren od 05.07.2019. do 06.08.2019

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

IF Ⓒ 2017