Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Znanstvene vijesti — 23.02.2023.

Uloga pulsne laserske depozicije u različitim atmosferama rasta na osjetljivost ZnO filmova na plinove

Naš kolega dr. sc. Nikša Krstulović u suradnji sa kolegama sa Instituta Ruđer Bošković te kolegama iz Španjolske i Češke objavio je rad u časopisu Sensors and Actuators B: Chemical u kojemu se bavi proučavanjem tankih filmova ZnO kao osjetljivih senzora na plinove.

The role of the pulsed laser deposition in different growth atmospheres on the gas-sensing properties of ZnO films

Kamran Syed, Nikša Krstulović, Juan Casanova-Cháfer, Eduard Llobet, Frank Güell, Paulina R. Martínez-Alanis, Marijan Marciuš, Ekaterina Shagieva, Davor Ristić, Hrvoje Gebavi, Nikola Baran, Mile Ivanda, Sensors and Actuators B: Chemical 382, 133454 (2023)

DOI:  10.1016/j.snb.2023.133454

ZnO filmovi proizvedeni su na Institutu za fiziku pulsnom laserskm depozicijom ZnO u dvije različite pozadinske atmosfere (argon/vakuum). Ispitivana su svojstva tankih filmova ZnO dobivenih u vakuumu i atmosferi argona kao senzora za reducirajuće i oksidirajuće plinove. Detaljno su istražena svojstva senzora na plin dušikov dioksid (NO2) pri različitim radnim temperaturama i koncentracijama. Plin NO2 jedan je od ključnih zagađivača zraka i uzrokuje klimatske promjene i zdravstvene probleme. Iako su obje vrste ZnO filmova pokazale dobar odgovor na NO2 i to na ppb razinama, filmovi pripremljeni u vakuumskim uvjetima pokazali su veću osjetljivost. To se pripisuje razlikama u kristaliničnosti, mikrostrukturi i vrsti defekata prisutnih u tim materijalima.

fig1

Slika 1. a) PLD komora na Institutu za fiziku, b) PLD shema

fig2

Slika 2. XRD difraktogrami ZnO filmova dobivenih pulsnom laserskom depozicijom na supstrat silicija u dvije različite pozadinske atmosfere (argon ili vakuum)

 

fig3

Slika 3. Promjene otpora senzora PLD ZnO filmova dobivenih u a) vakuumu i b) argonu pri izlaganju repetativnim i rastućim koncentracijama NO2. Senzori su bili na svojim optimalnim radnim temperaturama (200 ◦C)

fig4

Slika 4. Rezultati senzorskih testova na NO2 za ZnO uzorke dobivene u a) vakuumu i b) atmosferi argona na tri različite radne temperature

 

Naglasci

  • ZnO filmovi proizvedeni su pulsnom laserskom depozicijom u dvije različite atmosfere (vakuum ili argon) na sobnoj temperaturi.
  • Proučavani su mikrostruktura, kristalna faza, kemijski sastav i optička svojstva filmova.
  • Filmovi dobiveni u vakuumu pokazuju dobra svojstva za detekciju NO2 u ppb koncentracijama.
IF Ⓒ 2017