Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Znanstvene vijesti — 29.05.2024.

Vrpčasta struktura Blochovih plazmonskih polaritona u Al2 O3/grafen/heksagonalni-bor-nitrid/grafen-nanoribbons heterostrukturi

Neven Golenić i Vito Despoja, zajedno sa suradnikom iz Italije Stefanom de Gironcolijem, objavili su rad u npj 2D Materials and Applications, u kojem su teorijski ispitali vrpčastu strukturu Blochovih plazmonskih polaritona u Al2O3/grafen/heksagonalni-bor-nitrid/grafen-nanoribbons  heterostrukturi  u  ovisnosti o dopiranju grafenskih sustava.

Tailored plasmon polariton landscape in graphene/boron nitride patterned heterostructures

Neven Golenić, Stefano de Gironcoli and Vito Despoja, npj 2D Mater Appl 8, 37 (2024)

DOI: 10.1038/s41699-024-00469-6

Površinski plazmonski polaritoni (SPP), elektromagnetski modovi koji predstavljaju kolektivne oscilacije gustoće naboja u interakciji s fotonima, opsežno su proučavani u grafenu. To  je omogućilo  detaljno razumijevanje svojstava SPP-ova u 2D materijalima. Međutim, pojava raznih površinskih tehnika omogućila je sintezu kvazi-2D van der Waalsovih heterostruktura, naglašavajući određene nedostatke u našem razumijevanju njihovih optičkih svojstava a koje se odnose na SPP. Kako bismo to riješili, analizirali smo elektromagnetske modove u heterostrukturama grafen/heksagonalni borov-nitrid/grafen-nanoribbons na dielektričnom Al2O3 supstratu koristeći  ab initio RPA tenzor optičke vodljivosti. Pokazali smo  da uzorkovanje najvišeg grafena u nanovrpce (nanoribbons) osigurava učinkovito Umklapp raspršenje grafenskog  Diracovog plazmonskog polaritona (DP) u radijativno područje, što rezultira pretvorbom DP-a u robusni infracrveno-aktivni plazmon.  Osim toga, pokazujemo da su optička aktivnost DP-a i njegova hibridizacija s inherentnim plazmonskim rezonancijama u grafenskim nanovrpcama vrlo osjetljivi na dopiranje i gornjeg i doljnjeg sloja grafena (Slika 1). Razjašnjavanjem ovih optičkih karakteristika težimo katalizirati daljnji napredak i stvoriti nove mogućnosti za inovativne primjene u fotonici i optoelektronskoj integraciji.

slika1Slika 1 Bloch-Dirac plazmonska vrpčasta struktura koja nastaje u GNR/h-BN/GR/Al2O3. Inteziteti elektromagnetskih modova  kao funkcija dopiranja gornjeg  (nGNR) i doljnjeg  (nGR) grafenskog sloja. (a) nGNR=0 e cm−2 ,nGR=1×1014 e cm−2 ; (b) nGNR=1×1013 e cm−2, n GR=1×1014 e cm−2; (c)nGNR=2×1013 e cm−2, nGR=1×1014 e cm−2; (d)n GNR=1×1014 e cm−2 ,n GR=0 e cm−2; (e)nGNR=1×1014 e cm−2, nGR=1×1013 e cm−2; (f)n GNR=1×1014 e cm−2, nGR = 1×10 14 e cm−2. Diracovi plazmoni DP1/DP2′ i DP1’/DP2 u doljnjem grafenskom sloju (žuto) raspršuju se na gornjem GNR i stvaraju se Blochovi plazmon polaritoni BP1 i BP1* (crveno). GNR same po sebi podržavaju plazmonske rezonance PR0, PR1, PR2,… (plavo) koje hibridiziraju sa DP1/DP2′ i DP1’/DP2 te dolazi do stvaranja doljnje (L-DP) i gornje  (U-DP) polaritonske grane (žuto+plavo).

IF Ⓒ 2017