Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl
A A A
Znanstvene vijesti — 04.02.2022.

Multidimensional multiphoton momentum microscopy of the anisotropic Ag(110) surface

Naši kolege Dino Novko i Branko Gumhalter, u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Pittsburghu i Georg-August-Universität Göttingen, objavili su rad u časopisu Physical Review B, u kojem otkrivaju dosada neistražene vrpčaste strukture anizotropne Ag(110) površine. Urednik časopisa uvrstio je članak među istaknute tekstove.

Multidimensional multiphoton momentum microscopy of the anisotropic Ag(110) surface

Andi Li, Marcel Reutzel, Zehua Wang, David Schmitt, Marius Keunecke, Wiebke Bennecke, G. S. Matthijs Jansen, Daniel Steil, Sabine Steil, Dino Novko, Branko Gumhalter, Stefan Mathias, and Hrvoje Petek, Physical Review B 105, 075105 (2022).

DOI: 10.1103/PhysRevB.105.075105

Srebrna zrcala prirodno reflektiraju svjetlost jer nikakvi diskretni optički prijelazi ne mijenjaju njihove spektre. Ipak, nelinearna spektroskopija uspijela je prikupiti elektronske vrpce i kolektivne odgovore sa svoje najstabilnije Ag(111) površine. Ag(110) površina, čija je vrpčasta struktura jedva istražena, nastaje na sjecištima dviju bliskih (111) površina. Ova unija stvara nove anizotropne vrpce čije trodimenzionalne strukture energije i impulsa istražujemo u ovom radu pomoću snažne dvofotonsko fotoemisijske mikroskopije te pomoću teorije funkcionala gustoće. Neočekivano mnoštvo značajki u energija-impuls prostoru, koje proizlaze iz optičkih prijelaza površina-površina, površina-volumen i volumen-volumen, posljedica je spoja vrpci dviju (111) površina.

Spektri bilježe neobične optičke odgovore u ravnini površine koje uključuju rezonancije s poznatim Shockleyevim površinskim stanjima Ag(110) u Y točki, kao i jako anizotropno površinsko stanje u energetskom procijepu u Γ točki, koji posreduje u plazmonskoj fotoemisiji Ag(110) površine. Osim toga, površinska stanja potencijala slike i rezonancije pojavljuju se s različitim kontrastom koji je definiran projekcijom na vrpce i procijepe ovisnom o paralelnom impulsu, rezonancijskim uvjetima s donjih vrpci površine i volumena, kao i red nelinearnog fotoemisijskog procesa.

Fig. 1 A schematic illustration of the anisotropic Ag(110) surface excited by two-photon photoemission momentum microscopy and the corresponding real data of excited states in three dimensional energy-momentum space showing newly discovered bulk and surface states.

Slika 1. Shematski prikaz anizotropne površine Ag(110) pobuđene dvofotonskom fotoemisijskom mikroskopijom i pripadni stvarni eksperimentalni rezultati pobuđenih stanja u trodimenzionalnom prostoru energije-impulsa koji prikazuju novootkrivena stanja površine i volumena.

IF Ⓒ 2017