Vijesti — 17.12.2018.

Zagreb, 17.12.2018.

 

Obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izmjena troškovnika

 

Ovim putem, Naručitelj Institut za fiziku obavještava zainteresirane gospodarske subjekte da je u pozivu za dostavu ponuda (evidencijski broj nabave: 1/R/18) za predmet nabave: Adaptacija prostorija radi privremenog preseljenja laboratorija u sklopu provedbe projekta CALT izmijenjen troškovnik.

Sve izmjene su u novoj verziji troškovnika naznačene crvenom bojom.

Slijedom navedenog, produžen je rok za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda na e-poštu naručitelja: nabava@ifs.hr  je 3. siječnja 2019. godine u 12.00 sati.

 

Ponuditelji su u svojim ponudama dužni priložiti isključivo ovaj Izmijenjeni Troškovnik od  17.12.2018. godine. Ukoliko isti ne dostave u svojoj ponudi, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

 

Institut za fiziku

 Dokumenti:

Troškovnik unutarnje uređenje

IF Ⓒ 2017