This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Scientific project

A A A

 

Europski fond za regionalni razvoj (OPKK), MZOE, FZOEU

 

Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji

  
project leader

Slobodan Milošević

  
associatesMario Rakić
Dean Popović
Marina Ilakovac Kveder (IRB)
Dijana Žilić (IRB)
Dalibor Merunka(IRB)
Dejana Carić(IRB)
Srećko Valić (IRB)
Dunja Šamec (IRB)
Branka Salopek Sondi (IRB)
Ana Smolko (IRB)
Iva Pavlović (IRB)
Krunoslav Mirosavljević ( voditelj cijelog projekta
UNISB)
Božica Japundžić Palenkić (UNISB)
  
web pagehttps://btho.unisb.hr/2021/09/27/1-info-dan-projekta-prilagodba-povrtnih-kultura-novim-agrometeoroloskim-uvjetima-u-slavoniji-2/
  
start date06.01.2020.
end date06.01.2023.
  
total ammount2.997.198 kn
  
research areasPlasma physics

 

Abstract

Temeljem poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike za europsko sufinanciranje projekata istraživački tim predvođen Sveučilište u Slavonskom Brodu (UNISB) u suradnji sa znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Instituta za fiziku (IF) u Zagrebu predložio je projekt naziva Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji za koji je 14.1.2020. potpisan ugovor o financiranju. U okviru poziva ”Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” znanstvenici su multidisciplinarnim pristupom osmislili primijenjeno istraživanje upotrebe plazmom aktivirane vode u tretiranju sjemena biljaka te utjecaj tretmana na klijavost kao i tijek rasta sve do ploda. Utjecaj klimatsko-meteoroloških uvjeta kao i induciranih stresora na sadržaj kemijskih čimbenika tijekom uzgoja i proizvodnje u okviru ovog istraživanja pratit će se od sjemena do ploda izabranih poljoprivrednih kultura. U IF-u će dr.sc. Slobodan Milošević, dr.sc. Mario Rakić i dr. sc. Dean Popović biti odgovorni za aktiviranje vode hladnom plazmom. Detekcija slobodnih radikala i paramagnetskih centara induciranih takovim tretmanom promatranih sustava je u domeni aktivnosti članova Laboratorija za magnetske rezonanciije Zavoda za fizičku kemiju IRB-a: dr.sc. Marine Ilakovac Kveder, dr. sc. Dijane Žilić, dr. sc. Dalibora Merunke, dr. sc. Dejane Carić i dr. sc. Srećka Valića. Molekularno-biološku karakterizaciju biljaka provodit će dr.sc. Dunja Šamec, dr. sc. Branka Salopek Sondi, dr. sc. Ana Smolko i dr. sc. Iva Pavlović iz Laboratorija za kemijsku biologiju Zavoda za molekularnu biologiju IRB-a. Prijenos postupaka iz laboratorijskih u realne poljoprivredne uvjete provest će znanstvenici Veleučilišta u Slavonskom Brodu predvođenih dr.sc. Krunoslavom Mirosavljevićem (voditelj cijelog projekta) i dr. sc. Božicom Japundžić Palenkić. Vrijednost projekta je 2.997.198 kn, a trajanje projekta 24 mjeseca. U konačnici je cilj ovog projekta istražiti utjecaj načina uzgoja na morfološka i kvalitativna svojstva poljoprivrednih kultura s ciljem izdavanja preporuka za postizanje visokih prinosa u ekološkom načinu proizvodnje prilagođeno klimatskim promjenama u Slavoniji.

Završna konferencija projekta “Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”

2. Panel rasprava “Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji.

2. Okrugli stol ,, Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”

4. Info dan projekta ,, Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”

3. Info dan projekta ,, Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”

2. Info dan projekta ,, Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”

Posavska Hrvatska

Plava TV reportaza-AVACS info dan

1. Info dan projekta „Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji“

1. Panel rasprave projekta „Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji“

Početak projekta ”Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji”

Publications

image

Radovan Čobanović, Dejan Maletiić, Sunčica Kocić-Tanackov, Ivana Čabarkapa, Bojana Kokić, Predrag Kojić, Slobodan Milošević, Višnja Stulić, Tomislava Vukušić, Pavičić and Milan Vukić Comparison of the Bacterial Inactivation Efficiency of Water Activated by a Plasma Jet Source and a Pin-to-Pin Electrode Configuration Source
Processes 2023, 11(12), 3286
DOI: 10.3390/pr11123286 20231124

image

Kinga Kutasi, László Bencs, Zsolt Tóth, Slobodan Milošević The role of metals in the deposition of long-lived reactive oxygen and nitrogen species into the plasma-activated liquids
Plasma Processes and Polymers, Volume 20, Issue 3 2200143
DOI: 10.1002/ppap.202200143 20230321

image

Teuta Benković-Lačić , Božica Japundžić-Palenkić , Krunoslav MirosavljeviĆ, Mario Rakić, Valentina Obradović, Matija Japundžić, Robert BenkovićMorphological, Pomological, and Nutritional Value of Wild and Cultivated Rosehip (Rosa canina L.) Genotypes in Slavonia, Croatia
Acta Agrobotanica 2022;75
DOI: 10.5586/aa.7512 20221222

image

Romanjek Fajdetic, N.; Benkovic-Lacic, T.; Mirosavljevic, K.; Antunovic, S.; Benkovic, R.; Rakic, M.; Miloševic, S.; Japundžic-PalenkicInfluence of Seed Treated by Plasma Activated Water on the Growth of Lactuca sativa L.
Sustainability 2022, 14, 16237
DOI: 10.3390/su142316237 20221205

IF Ⓒ 2017