This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Scientific project

A A A

 

Europski fond za regionalni razvoj (OPKK), MZOE, FZOEU

 

Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji

  
project leader

Slobodan Milošević

  
associatesMario Rakić
Dean Popović
Marina Ilakovac Kveder (IRB)
Dijana Žilić (IRB)
Dalibor Merunka(IRB)
Dejana Carić(IRB)
Srećko Valić (IRB)
Dunja Šamec (IRB)
Branka Salopek Sondi (IRB)
Ana Smolko (IRB)
Iva Pavlović (IRB)
Krunoslav Mirosavljević ( voditelj cijelog projekta
VUSB)
Božica Japundžić Palenkić (VUSB)
  
web pagehttps://www.vusb.hr/s/prilagodba-povrtnih-kultura-novim-agrometeoroloskim-uvjetima-u-slavoniji/753
  
start date06.01.2020.
end date06.01.2022.
  
total ammount2.997.198 kn
  
research areasPlasma physics

 

Abstract

Temeljem poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike za europsko sufinanciranje
projekata istraživački tim predvođen Veleučilištem u Slavonskom Brodu (VUSB) u suradnji sa
znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković (IRB) i Instituta za fiziku (IF) u Zagrebu predložio je
projekt naziva Prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji za
koji je 14.1.2020. potpisan ugovor o financiranju. U okviru poziva ”Shema za jačanje
primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” znanstvenici su
multidisciplinarnim pristupom osmislili primijenjeno istraživanje upotrebe plazmom
aktivirane vode u tretiranju sjemena biljaka te utjecaj tretmana na klijavost kao i tijek rasta
sve do ploda. Utjecaj klimatsko-meteoroloških uvjeta kao i induciranih stresora na sadržaj
kemijskih čimbenika tijekom uzgoja i proizvodnje u okviru ovog istraživanja pratit će se od
sjemena do ploda izabranih poljoprivrednih kultura. U IF-u će dr.sc. Slobodan Milošević, dr.
sc. Mario Rakić i dr. sc. Dean Popović biti odgovorni za aktiviranje vode hladnom plazmom.
Detekcija slobodnih radikala i paramagnetskih centara induciranih takovim tretmanom
promatranih sustava je u domeni aktivnosti članova Laboratorija za magnetske rezonanciije
Zavoda za fizičku kemiju IRB-a: dr.sc. Marine Ilakovac Kveder, dr. sc. Dijane Žilić, dr. sc.
Dalibora Merunke, dr. sc. Dejane Carić i dr. sc. Srećka Valića. Molekularno-biološku
karakterizaciju biljaka provodit će dr.sc. Dunja Šamec, dr. sc. Branka Salopek Sondi, dr. sc.
Ana Smolko i dr. sc. Iva Pavlović iz Laboratorija za kemijsku biologiju Zavoda za molekularnu
biologiju IRB-a. Prijenos postupaka iz laboratorijskih u realne poljoprivredne uvjete provest
će znanstvenici Veleučilišta u Slavonskom Brodu predvođenih dr.sc. Krunoslavom
Mirosavljevićem (voditelj cijelog projekta) i dr. sc. Božicom Japundžić Palenkić.
Vrijednost projekta je 2.997.198 kn, a trajanje projekta 24 mjeseca. 
U konačnici je cilj ovog projekta istražiti utjecaj načina uzgoja na morfološka i kvalitativna
svojstva poljoprivrednih kultura s ciljem izdavanja preporuka za postizanje visokih prinosa u
ekološkom načinu proizvodnje prilagođenom klimatskim promjenama u Slavoniji.

IF Ⓒ 2017