Vijesti

16.01.2020. — Izdvojeno

Na Institutu za fiziku s tvrtkom STRABAG d.o.o. sklopljen je ugovor o javnoj nabavi građevinskih radova za rekonstrukciju dijela Instituta za fiziku u okviru CALT projekta.

31.12.2019. — Izdvojeno

Dana 27. prosinca 2019. potpisan je ugovor o javnoj nabavi Kriostata sa supravodljivim magnetom i dilucijskog hladnjaka u okviru projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku.

31.12.2019. — Obavijesti o ishodu natječajnog postupka

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za radna mjesta objavljenog 13.11.2019.

25.12.2019. — Ravnotežni oblik jednoslojnih otoka heksagonalnog borovog nitrida na površini iridijaRavnotežni oblik jednoslojnih otoka heksagonalnog borovog nitrida na površini iridija

Lijepa vijest stiže nam na sam Božić od kolege Marina Petrovića koji je, u suradnji s kolegama sa Sveučilišta Duisburg-Essen, došao je do novih rezultata važnih za razumijevanje sinteze jednoslojnog heksagonalnog borovog nitrida. Rezultati istraživanja tog atomski tankog, izolatorskog materijala objavljeni su u časopisu Scientific Reports, gdje je pokazano na koji način morfologija podloge koja se koristi za sintezu određuje oblik rastućih domena heksagonalnog borovog nitrida.

17.12.2019. — Znanstvene vijestiKonvergencija aproksimacija neperturbativne renormalizacijske grupe

Kolega Ivan Balog, zajedno s grupom znanstvenika sa Sveučilišta Sorbonne, tvrtke Visage Technologies AB, CEA Saclay te Sveučilišta u Montevideu, objavio je rad u prestižnom časopisu Physical Review Letters. Autori su proučavali konvergenciju derivacijskog razvoja, aproksimacije koja se često koristi za analitičke račune dugovalnih svojstava sustava u statističkoj fizici, fizici ondenzirane materije, ali i fizici visokih energija.

16.12.2019. — Izdvojeno

Dr. sc. Dino Novko primio je dana 16.12.2019. u Hrvatskom Saboru Državnu nagradu za znanost u području prirodnih znanosti u kategoriji godišnje nagrade za mlade znanstvenike.

13.12.2019. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto - suradnik na projektu „ Kriogeni centar Instituta za fiziku“ (KaCIF) (ž/m 1 izvršitelj).

06.12.2019. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto - rukovoditelj odjela za projekte i financije – položaj I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj).

21.11.2019. — Napredna detekcija signala u 2D nanoporamaNapredna detekcija signala u 2D nanoporama

Naš kolega Damir Altus, zajedno s alumnijima Instituta za fiziku, M. Lihter i S. Marionom koji su sada u grupi prof. A. Rađenović s École Polytechnique Fédérale de Lausanne, objavili su rad u prestižnom časopisu Nano Letters o detekciji DNK u nanoporama u trakicama atomski tankog molidbenovog disulfida. U radu se pored očitanja ionske struje kroz nanoporu, primjenjuje korelirano očitanje struje kroz MoS2 sloj u konfiguraciji tranzistora s efektom polja.

18.11.2019. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta - viši znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) i znanstveni suradnik (ž/m, 2 izvršitelja).

IF Ⓒ 2017