Vijesti

04.06.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj na suradnička radna mjesta asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja - 6. izvršitelja.

04.06.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj na određeno vrijeme za Administratora projekta "Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF"

04.06.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj na radno mjesto Ekonom – Dostavljač na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

02.05.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj na radna mjesta: Znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) i Viši znanstveni suradnik (ž/m, 1 izvršitelj) na neodređeno vrijeme.

28.03.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj na radna mjesta: Rukovoditelj Odjela za projekte i financije, Projektni administrator - viši stručni savjetnik i Poslijedoktorand (ž/m, 2 izvršitelja). 

28.03.2018. — Natječaji

Poništava se objava dijela natječaja objavljenog u NN (26/2018) pod brojem 1575 te na internetskoj stranici HRZZ-a za radno mjesto pod rednim brojem II. voditelj baza podataka.

19.03.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za radno mjesto: Rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove - položaj I. vrste (ž/m, 1 izvršitelj)

30.01.2018. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za radna mjesta: tri poslijedoktoranda, jednog asistenta i jednog višeg stručnog referenta ekonomske struke.

29.12.2017. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za radno mjesto savjetnik na projektima Instituta za fiziku - 1 izvršitelj/-ica.

18.09.2017. — Natječaji

Institut raspisuje natječaj za poslijedoktoranda, na određeno vrijeme od 1 godine, na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu CEMS-G2D.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda