Natječaji — 24.08.2018.

Natječaj

Institut raspisuje natječaj za radna mjesta asistent (ž/m, 2 izvršitelja) na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti., na poslovima vezanim za znanstvena istraživanja na projektu: Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore financiranog iz strukturnih fondova EU (KK.01.1.1.01.0001), istraživačka jedinica Znanost o grafenu i srodnim 2D strukturama (CEMS-G2D).

Obvezni uvjeti za oba radna mjesta: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike, istraživački smjer ili ekvivalentno, te ispunjeni uvjeti za upis odgovarajućeg smjera doktorskog studija fizike.

Dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi ili osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, te eventualno upisani odgovarajući poslijediplomski studij. Prednost imaju kandidati s iskustvom u području sinteze i nano-fabrikacije 2D materijala, kao i eksperimentalne karakterizacije svojstava 2D slojeva i heterostruktura.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: dokaze o ispunjavanju obveznih uvjeta i dodatnih kriterija, te kontakt podatke barem jednog mentora ili znanstvenika od kojeg se može zatražiti preporuka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu natjecaj@ifs.hr u jednom cjelovitom dokumentu u pdf formatu, na hrvatskom ili engleskom jeziku. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objavljeno u NN: 22.08.2018.
Traje do: 21.09.2018.

 

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda