Natječaji — 04.06.2018.

Natječaj

Administrator projekta – (ž/m, 1 izvršitelj) na određeno vrijeme do završetka provedbe projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku – KaCIF (30 mjeseci) financiranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (KK.01.1.1.02).

Obvezni uvjeti:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (ili specijalistički diplomski stručni studij) ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika,
  • Aktivno poznavanje rada na računalu.

 

 Prednosti:

  • Radno iskustvo na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF),
  • Iskustvo u izvještavanju o provedbi međunarodnih projekata u području znanosti i visokog obrazovanja, financiranih iz sredstava Europske unije,
  • Iskustvo u pripremi i provođenju postupaka javne nabave

 

Opis poslova: administrativno vođenje projekta Kriogeni centar Instituta za fiziku (KaCIF): pisanje izvješća, vođenje i arhiviranje projektne dokumentacije, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta, komunikacija s Posredničkim tijelima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije), podrška voditelju projekta u prikupljanju dokumentacije i informacija tijekom provedbe projekta, komunikacija sa sudionicima i partnerima projekta, podrška pri nabavi robe, radova i usluga u sklopu projekta.

Prijave na natječaj podnose se u elektronskom obliku, u roku 10 dana od objave u Narodnim novinama, na e-mail adresu:  natjecaj@ifs.hr s naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje.

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda