Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Cjenik usluga koje nudi Institut za fiziku

A A A
 • Proizvodnja plazmom aktivirane vode (PAW): 218,8 € po litri
 • Korištenje laboratorija za mjerenje temperaturne ovisnosti AC susceptibilnosti 4.2K – 120K: 374.09 € po danu mjerenja
 • Tekući helij za mjerenja koja se izvode na Institutu za fiziku: 19,85 € po litri, cijena važeća do 30.11.2023.
 • Tekući helij za mjerenja koja se izvode na Institutu za fiziku za korisnike iz sustava znanosti RH: 15,06 € po litri, cijena važeća do 30.11.2023.
 • Tekući helij za mjerenja koja se izvode na Institutu za fiziku: 20,63 € po litri, cijena važeća od 01.12.2023.
 • Tekući helij za mjerenja koja se izvode na Institutu za fiziku za korisnike iz sustava znanosti RH: 15,87 € po litri, cijena važeća od 01.12.2023.
 • Tekući helij za mjerenja koja se ne izvode na Institutu za fiziku za korisnike iz sustava znanosti RH: 60,23 € po litri
 • Tekući helij za mjerenja koja se ne izvode na Institutu za fiziku: 78,30 € po litri, cijena važeća od 01.12.2023.
 • Mjerenje ovisnosti dc magnetizacije o magnetskom polju pri konstantnoj temperaturi: 79.70 €
 • Mjerenje temperaturne ovisnosti dc magnetizacije od 4.2K – 300K u jednom magnetskom polju (ZFC I FC krivulje) VSM metodom: 544.52 €
 • Mjerenje temperaturne ovisnosti dc magnetizacije od 4.2K – 300K u jednom magnetskom polju (ZFC I FC krivulje) DC metodom: 924.15 €
 • Mjerenje fotoluminescencije uzoraka tekućine ili krutine (300-900 nm): 40,00 €/uzorak
 • Analiza uzorka na skenirajućem elektronskom mikroskopu za korisnike izvan sustava znanosti RH: 140,00 eur/
 • Tokarski radovi: 25,00 €/
 • Obrada glodanjem: 20,00 €/s
 • Varenje: 20,00 €/
 • Lotanje: 20 €/
 • Ostale usluge mehaničke radionice: 20,00 €/

 

Molimo sve zainteresirane subjekte da za sve usluge Instituta za fiziku pošaljete upit za dostavu ponude na jedinstvenu e-mail adresu: usluge@ifs.hr.

Temeljem zaprimljenih upita za ponudu kreirat će se službena ponuda prema javno objavljenim cijenama pojedinih usluga.

Vaš upit za ponudu treba sadržavati sljedeće:

 1. Naziv i kontaktne informacije organizacije koja šalje upit za ponudu (naziv, adresa, OIB, kontakt e-mail, kontakt telefon)
 2. Naziv usluge
 3. Količina tražene usluge (ako u trenutku kreiranja ponude nismo u mogućnosti odrediti točnu količinu, ponuda će biti kreirana temeljem okvirnih količina, a konačan obračun stvarnih količina bit će obračunat nakon izvršenja usluge)
 4. Željeni rok izvršenja usluge

Rok za dostavu ponude je dva dana od zaprimanja upita za dostavu ponuda. U slučaju da za kreiranje ponude budu potrebna dodatna pojašnjenja naručitelja usluge, navedeni rok može biti i duži.

Ponuda će biti dostavljena na kontakte navedene u upitu za ponudu. Detalji o načinu plaćanja, uvjetima i rokovima plaćanja bit će iskazani na ponudi.

Ukoliko prihvaćate sve uvjete navedene u ponudi, potrebno je dostaviti narudžbenicu ili potvrdu narudžbe ili prihvaćanje ponude. Alternativno, ako želite, možete izvršiti avansno plaćanje prema uvjetima navedenim u našoj ponudi. Nakon zaprimljene uplate, smatrat ćemo da ste prihvatili našu ponudu i počet ćemo s pružanjem usluge u skladu s uvjetima iz ponude.

Nakon izvršene usluge i konačnog obračuna stvarnih količina, putem e-računa dostavljamo Vam račun za izvršene usluge.

IF Ⓒ 2017