This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Zaštita osobnih podataka

A A A

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Marta Vuković, dipl.iur.
Institut za fiziku

Bijenička 46, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 469 8838 local:138

e-pošta: mvukovic@ifs.hr

Osoba odgovorna za obradu osobnih podataka putem videonadzora:

Ndoc Deda,
Institut za fiziku

Bijenička 46, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 469 8908

e-pošta: ndeda@ifs.hr

Temeljna načela i prakse zaštite podataka

Zakonitost, poštenost i transparentnost

Vaši osobni podaci smiju se  prikupljati,  upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonske svrhe te se dalje neće obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu sa odobrenom svrhom.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koji se prikupljaju moraju biti  primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade, dakle ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koji se prikupljaju i dalje obrađuju budu točni, potpuni, ažurni te prikupljeni i obrađeni na zakonit način, te da se  podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane

Rokovi čuvanja osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom suglasnošću za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost

Vaši podaci bit će zaštićeni od neovlaštene ili nezakonite obrade, gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti, nužnosti primjeni propisa, izvršavanju obveza vezanih za uspostavu i vođenje zbirke osobnih podataka, surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka. Službenik je dužan čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo da u svakom trenutku od voditelja obrade može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Instituta za fiziku ili osobnom predajom zahtjeva u prostorijama Instituta.

 

Pravilnik o zaštiti, obradi i korištenju osobnih podataka

 

 

IF Ⓒ 2017