This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Documents

A A A
Opći akti
Statutpdf6.09 MB
Pravilnik o ustroju i načinu rada institutapdf0.18 MB
Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za fizikupdf0.42 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor na radna mjestapdf0.11 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor zaslužnih znanstvenika i njihovim pravima i obvezamapdf0.91 MB
Poslovnik o radu Upravnog vijećapdf0.81 MB
Pravilnik o radupdf6.47 MB
Izmjene i dopune Pravilnika o radupdf0.77 MB
Pravilnik o intelektualnom vlasništvupdf2.31 MB
Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajnipdf1.95 MB
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradivapdf4.83 MB
Pravilnik o dijelu postupka za izbor u znanstvena zvanjapdf0.3 MB
Pravilnik o mentorstvu i radu asisitenatapdf2.14 MB
Poslovnik o radu Znanstvenog vijećapdf0.06 MB
izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća 2pdf0.5 MB
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijećapdf0.56 MB
Pravilnik o zaštiti od požarapdf0.61 MB
Pravilnik o zaštiti na radupdf0.39 MB
Etički kodekspdf3.83 MB
Akt o ustroju i provedi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenjapdf2.41 MB
Procedura stvaranja ugovornih obvezapdf2.42 MB
Procedura o dodjeli stipendija redovitim studentima diplomskog sveučilišnog studija fizike - istraživačkog smjerapdf0.45 MB
Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZO)pdf0.83 MB
Strategija razvoja Instituta za fiziku 2018. - 2022.pdf0.82 MB
Pravilnik o zaštiti, obradi i korištenju osobnih podatakapdf0.19 MB
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobepdf2.75 MB
Financijski plan
Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinuxlsx1.27 MB
Financijski plan rashoda i izdataka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. xlsx1.17 MB
Financijski plan 2019-2020pdf0.99 MB
Open archive     
Financial statements
Financijski izvještaj za 2020.xls1.31 MB
Financijski izvještaj za 2020. - referentna stranicajpg0.61 MB
Financijski izvještaj za 2020. - bilješkepdf0.25 MB
Open archive     
Podaci o višegodišnjem institucijskom financiranju
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2017pdf0.04 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2015pdf0.25 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2014 pdf0.51 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2013pdf0.21 MB
Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća Instituta za fiziku
Javna nabava
Obavijest o nadmetanju za predmet nabave Elektronički instrumenti i komponente za upravljanje eksperimentom i prikupljanje podataka za CALT--
Izvješće o provedenom 2. prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Elektronički instrumenti za upravljanje eksperimentnom i prikupljanje podataka za CALTpdf0.16 MB
Poziv na 2. prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Elektronički instrumenti i komponente i instrumenti za upravljanje eksperimentom i prikupljanje podataka za CALT--
Obavijest o nadmetanju - Instrumenti CALT laboratorija za mjerenje vremena i frekvencije, evidencijski broj nabave VV-R-06/2021--
Poziv na dostavu ponuda "VIŠEKOMPONENTNI SISTEMI ZA STVARANJE VAKUUMA", evidencijski broj nabave JN-R-02/2021.--
Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku jednostavne nabave "FT-IR spektrometar"--
Ispravak jednostavna nabava - Poziv na dostavu ponuda "FT-IR spektrometar", evidencijski broj nabave JN-R-04/2021.--
Jednostavna nabava - Poziv na dostavu ponuda "FT-IR SPEKTROMETAR", evidencijski broj nabave JN-R-04/2021.--
Open archive     
Pristupu informacijama
Obrazac: zahtjev za pristup informacijamadocx0.01 MB
Obrazac: zahtjev za pristup informacijamapdf0.02 MB
Obrazac: zahtjev za dopunu ili ispravak informacijedocx0.01 MB
Obrazac: zahtjev za dopunu ili ispravak informacijepdf0.03 MB
Obrazac: zahtjev za ponovnu uporabu informacijadocx0.01 MB
Obrazac: zahtjev za ponovnu uporabu informacijapdf0.02 MB
Zakon o pravu na pristup informacijamapdf0.18 MB
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijamapdf0.15 MB
A Foreign Researcher's Guide To Croatia
A Foreign Researcher's Guide To Croatiapdf11.89 MB
IF Ⓒ 2017