This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Documents

A A A
Opći akti
Statutpdf6.09 MB
Pravilnik o ustroju i načinu rada institutapdf4.9 MB
Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za fizikupdf8.75 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor na radna mjestapdf0.11 MB
Pravilnik o uvjetima za izbor zaslužnih znanstvenika i njihovim pravima i obvezamapdf0.91 MB
Poslovnik o radu Upravnog vijećapdf0.81 MB
Pravilnik o radupdf6.47 MB
Izmjene i dopune Pravilnika o radupdf0.77 MB
Pravilnik o intelektualnom vlasništvupdf2.31 MB
Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajnipdf1.95 MB
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradivapdf4.83 MB
Pravilnik o dijelu postupka za izbor u znanstvena zvanjapdf0.3 MB
Pravilnik o mentorstvu i radu asisitenatapdf2.14 MB
Poslovnik o radu Znanstvenog vijećapdf0.06 MB
izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća 2pdf0.5 MB
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijećapdf0.56 MB
Pravilnik o zaštiti od požarapdf0.61 MB
Pravilnik o zaštiti na radupdf0.39 MB
Etički kodekspdf3.83 MB
Odluka o imenovanju člana etičkog povjerenstva - Utsumi Boucherpdf0.03 MB
Odluka o imenovanju člana etičkog povjerenstva - Delač Marionpdf0.03 MB
Odluka o imenovanju člana etičkog povjerenstva - Juričkipdf0.03 MB
Odluka o imenovanju člana etičkog povjerenstva - Jurički - 2022.pdf0.38 MB
Akt o ustroju i provedi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenjapdf2.41 MB
Pravilnik o ustroju i načinu rada institutapdf0.18 MB
Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta za fizikupdf0.42 MB
Procedura stvaranja ugovornih obvezapdf2.42 MB
Procedura o dodjeli stipendija redovitim studentima diplomskog sveučilišnog studija fizike - istraživačkog smjerapdf0.45 MB
Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZO)pdf0.83 MB
Strategija razvoja Instituta za fiziku 2018. - 2022.pdf0.82 MB
Pravilnik o zaštiti, obradi i korištenju osobnih podatakapdf0.19 MB
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobepdf2.75 MB
Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova 2022 - 2026pdf5.54 MB
Financijski plan
Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinuxlsx1.32 MB
Prijedlog financijskog plana za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinuxlsx1.27 MB
Financijski plan rashoda i izdataka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. xlsx1.17 MB
Open archive     
Financial statements
Financijski izvještaj za 2021.xls1.33 MB
Financijski izvještaj za 2021. - referentna stranicapdf0.58 MB
Financijski izvještaj za 2021. - bilješkedocx0.01 MB
Open archive     
Podaci o višegodišnjem institucijskom financiranju
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2017pdf0.04 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2015pdf0.25 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2014 pdf0.51 MB
Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti Instituta za fiziku za 2013pdf0.21 MB
Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća Instituta za fiziku
Zapisnik sa 5. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf0.72 MB
Zapisnik sa 4. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf0.72 MB
Zapisnik sa 3. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf1.57 MB
Zapisnik sa 2. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf0.9 MB
Zapisnik sa 1. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf0.79 MB
Zapisnik sa 9. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf2.11 MB
Zapisnik sa 8. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf2.12 MB
Zapisnik sa 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Instituta za fizikupdf1.1 MB
Javna nabava
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Dvo-kanalni strujno-naponski izvor, JN-R-20/2022pdf1.32 MB
Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave - Dvo-kanalni strujno-naponski izvor, JN-R-01/2022 pdf1.33 MB
Poziv na dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave Fluorescentni spektrometar--
Odluka o odabiru u postupku nabave radova - Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku, MV-RA-02/2022--
II. izmjena Poziva na dostavu ponuda - Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku, MV-RA-02/2022--
I. izmjena Poziva na dostavu ponuda - Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku, MV-RA-02/2022--
Poziv na dostavu ponuda - Izvedba radova popravka i obnove za II. i III. krilo Instituta za fiziku, MV-RA-02/2022--
Registar ugovora - Institut za fiziku - 2021. godinapdf0.34 MB
Open archive     
Pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinupdf0.2 MB
Obrazac: zahtjev za pristup informacijamadocx0.01 MB
Obrazac: zahtjev za pristup informacijamapdf0.02 MB
Obrazac: zahtjev za dopunu ili ispravak informacijedocx0.01 MB
Obrazac: zahtjev za dopunu ili ispravak informacijepdf0.03 MB
Obrazac: zahtjev za ponovnu uporabu informacijadocx0.01 MB
Obrazac: zahtjev za ponovnu uporabu informacijapdf0.02 MB
Zakon o pravu na pristup informacijamapdf0.18 MB
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijamapdf0.15 MB
A Foreign Researcher's Guide To Croatia
A Foreign Researcher's Guide To Croatiapdf11.89 MB
IF Ⓒ 2017