Marta Vuković
position rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove
e-mail mvukovic
office number II - 128
office phone +385 1 469 8838     local:138
IF Ⓒ 2017