Marta Vuković
radno mjesto Rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove
e-pošta mvukovic
broj ureda II - 128
telefon - ured +385 1 469 8838     local:138
IF Ⓒ 2017