This website uses cookies to ensure a better user experience.

To get more information, please read our Cookie Statement.

OK

Contrast Dysl

Diploma thesis

A A A

2023

Luka Cavaliere Lokas
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Kontrola propagacije svjetlosti u nehermitskom dielektričnom mediju
zavšni rad - diplomski/integralni studij
01. 12. 2023.
Mentor: Neven Šantić

2022

Marin Đujić
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Optička kvantna memorija temeljena na elektromagnetski induciranoj transparenciji
zavšni rad - diplomski/integralni studij
07. 07. 2022.
Mentor: Ticijana Ban

Tin Pakasin
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Automatizacija prikupljanja podataka u laboratoriju
zavšni rad - diplomski/integralni studij
27. 05. 2022.
Mentor: Neven Šantić

Luka Erceg
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Sinteza i karakterizacija interkaliranih dihalkogenida prijelaznih metala
zavšni rad - diplomski/integralni studij
05. 04. 2022.
Mentor: Petar Popčević

Ana-Marija Drinovac
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Tretman vode atmosferskim plazmenim mlazom i primjene
zavšni rad - diplomski/integralni studij
16. 03. 2022.
Mentor: Slobodan Milošević

2020

Josip Bajo
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Optička karakterizacija dihalkogenida prijelaznih metala u svojstvu poboljšanja parametara sinteze
zavšni rad - diplomski/integralni studij
30. 09. 2020.
Mentor: Nataša Vujičić

Toma Petrinović
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjerenje temperature hladnog atomskog plina apsorpcijskim oslikavanjem
zavšni rad - diplomski/integralni studij
28. 09. 2020.
Mentor: Ticijana Ban

Vedran Brusar
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Tranzijentna apsorpcija Rodamina B
zavšni rad - diplomski/integralni studij
24. 09. 2020.
Mentor: Silvije Vdović

Ema Vlašić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Detekcija vezanja stanica algi na bioreceptore korištenjem kvarcne mikrovage
zavšni rad - diplomski/integralni studij
21. 09. 2020.
Mentor: Tomislav Vuletić

Aleksandar Opančar
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Laserski inducirana lavinasta ionizacija u atmosferskom plazmenom mlazu helija
zavšni rad - diplomski/integralni studij
18. 09. 2020.
Mentor: Slobodan Milošević

Nina Girotto
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Neadijabatska renormalizacija optičkih fonona u visoko dopiranom grafenu
zavšni rad - diplomski/integralni studij
09. 07. 2020.
Mentor: Dino Novko

Nikola Klobučar
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Laserska sinteza dvokomponentnih nanočestica u tekućinama za primjene u fotokatalizi
zavšni rad - diplomski/integralni studij
08. 07. 2020.
Mentor: Nikša Krstulović

Ivana Puljić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Istovremeno hlađenje dvije vrste atoma optičkim frekventnim češljem
zavšni rad - diplomski/integralni studij
03. 07. 2020.
Mentor: Damir Aumiler

2019

Kamal Sherif
Odjel za fiziku, Sveučilište u Rijeci
Karakterizacija defekata na nanorazini u 2D slojevitim materijalima
završni rad - diplomski studij
27. 09. 2019.
Mentor: Marko Kralj

Krešimir Cindrić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Elektronska struktura i stabilnost alkallijskim metalima interkaliranog hBN-a
zavšni rad - diplomski/integralni studij
26. 09. 2019.
Mentor: Vito Despoja

Matej Vilić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Hladni atomi u višemodnom optičkom rezonatoru
zavšni rad - diplomski/integralni studij
17. 07. 2019.
Mentor: Ticijana Ban

Ana Senkić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Ispitivanje niskoenergetskih Ramanovih modova u dvodimenzionalnim materijalima
zavšni rad - diplomski/integralni studij
15. 07. 2019.
Mentor: Nataša Vujičić

Lucija Nora Farkaš
Prirodoslovno-matematički fakultet,Sveučilište u Zagrebu
Jake fluktuacije u kritičnim sustavima
zavšni rad - diplomski/integralni studij
14. 06. 2019.
Mentor: Ivan Balog

Antonio Supina
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mikroskopija na mikro i nano-skali i obrada slike
zavšni rad - diplomski/integralni studij
21. 02. 2019.
Mentor: Marko Kralj

2018

Juraj Krsnik
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mnogočestična lokalizacija : Dugovremenske korelacije gustoće naboja
zavšni rad - diplomski/integralni studij
10. 07. 2018.
Mentor: Osor Slaven Barišić

Maja Stipetić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Što o mikrotvrdoći materijala doznajemo primjenom holografske interferometrije
zavšni rad - diplomski/integralni studij
09. 07. 2018.
Mentor: Nazif Demoli

Mateo Kruljac
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Koherentni efekti u hladnom atomskom plinu
zavšni rad - diplomski/integralni studij
04. 07. 2018.
Mentor: Damir Aumiler

Mateo Forjan
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Ultabrza tranzijentna apsorpcija fotokemijskih reakcija
zavšni rad - diplomski/integralni studij
26. 06. 2018.
Mentor: Silvije Vdović

Luka Sinković
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Osnovno stanje neuređenog sustava
zavšni rad - diplomski/integralni studij
23. 02. 2018.
Mentor: Silvije Vdović

2017

Victor Grahek
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Analiza modova titranja tijela gitare metodom vremenski usrednjene digitalne holografije
zavšni rad - diplomski/integralni studij
21. 11. 2017.
Mentor: Nazif Demoli

Antonia Stojan
Prirodoslovno matematički fakultet, Split
Primjena Geogebre u istraživačkoj nastavi fizike
završni rad - diplomski/integralni studij
14. 11. 2017.
Mentor: Ivica Aviani

Luka Vanjur
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Dielektrična spektroskopija nanoporoznih dielektrika
zavšni rad - diplomski/integralni studij
06. 10. 2017.
Mentor: Tomislav Vuletić

Marko Grgić
Prirodoslovno matematički fakultet, Split
Učenje i poučavanje fizike uz pomoć Algadooa – jednostavnog programa za simulacije
završni rad - diplomski/integralni studij
29. 09. 2017.
Mentor: Ivica Aviani

Ante Šimić
Prirodoslovno matematički fakultet, Split
Baterije budućnosti
završni rad - preddiplomski studij
29. 09. 2017.
Mentor: Ivica Aviani

Domagoj Kovačić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Stvaranje superkontinuuma u nelinearnom optičkom vlaknu
zavšni rad - diplomski/integralni studij
20. 09. 2017.
Mentor: Damir Aumiler

Dunja Šimičić
Prirodoslovno matematički fakultet, Spit
Mechanistic Insights into Potential Toxicity of Tattoo Inks
završni rad - diplomski/integralni studij
15. 09. 2017.
Mentor: Ivica Aviani

Željko Rapljenović
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Antiferomagnetski uređeno stanje u sustavu spinskih tetramera SeCuO3
zavšni rad - diplomski/integralni studij
24. 07. 2017.
Mentor: Mirta Herak

Valentino Jadriško
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Optička svojstva dihalkogenida prijelaznih metala
zavšni rad - diplomski/integralni studij
13. 07. 2017.
Mentor: Nataša Vujičić

Nikola Šegedin
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Utjecaj nanosekundnih laserskih pulseva na atmosferske plazmene mlazove
zavšni rad - diplomski/integralni studij
12. 07. 2017.
Mentor: Slobodan Milošević

Danijel Buhin
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Optomehanika hladnih atoma uzrokovana femtosekundnim laserskim zračenjem
zavšni rad - diplomski/integralni studij
07. 07. 2017.
Mentor: Ticijana Ban

Ana Cipriš
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Hlađenje atoma optičkim frekventnim češljem
zavšni rad - diplomski/integralni studij
28. 06. 2017.
Mentor: Ticijana Ban

2016

Borna Radatović
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Sklopovi bazirani na slojevitim 2D materijalima i njihovim heterostrukturama
završni rad - diplomski/integralni studij
30. 09. 2016.
Mentor: Marko Kralj

Andrea Jurov
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Hladnom plazmom potpomognuta laserska sinteza nanočestica i primjene
završni rad - diplomski/integralni studij
15. 07. 2016.
Mentor: Nikša Krstulović

David Krajinović
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
In situ karakterizacija rasta slojevitih materijala na ravnim podlogama
završni rad - diplomski/integralni studij
08. 03. 2016.
Mentor: Marko Kralj

Marko Zeman
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Vakuumska radionica za škole
završni rad - diplomski/integralni studij
26. 02. 2016.
Mentor: Slobodan Milošević

Frano Poljak
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Kompleksi lipida i DNK
završni rad - diplomski/integralni studij
26. 02. 2016.
Mentor: Tomislav Vuletić

2015

Danijel Beserminji
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
Statistička analiza i simuliranje požara raslinja na otoku Hvaru
zavšni rad - diplomski/integralni studij
28. 09. 2015.
Mentor: Katica Biljaković
Mentor: Damir Starešinić

Ognjen Budimlija
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Laserska sinteza nanočestica u tekućinama
zavšni rad - diplomski/integralni studij
25. 09. 2015.
Mentor: Nikša Krstulović

Borna Pielić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Dvodimenzionalni materijali nakon grafena
zavšni rad - diplomski/integralni studij
29. 05. 2015.
Mentor: Marko Kralj

2014

Tamara Bajan
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek
Laserski proizvedene plazme i sinteza nanočestica u tekućinama
završni rad - diplomski/integralni studij
25. 09. 2014.
Mentor: Nikša Krstulović

Mihovil Jurdana
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Grafen: od sinteze do transfera i elektroničkog sklopa
završni rad - diplomski/integralni studij.
14. 03. 2014.
Mentor: Marko Kralj

Ivana Nikić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Istraživanje mikroskopijom atomskih sila DNK molekula deponiranih na dobro definiranim površinama
završni rad - diplomski/integralni studij
28. 02. 2014.
Mentor: Tomislav Vuletić

Renata Tartaglia
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Određivanje rezonantnih modova titranja plohe krutog tijela primjenom vremenski usrednjene digitalne holografije
27. 02. 2014.
Mentor: Nazif Demoli

Ognjen Jarić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Spektroskopija dvoatomskih molekula u niskotlačnoj radio frekventnoj induktivno vezanoj plazmi
završni rad - diplomski/integralni studij
25. 02. 2014.
Mentor: Slobodan Milošević

2013

Mares Golubović
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb
Utjecaj nereda na transportna svojstva sistema s valom gustoće naboja
diplomski rad
11. 12. 2013.
Mentor: Damir Starešinić

Domagoj Kos
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb
Spektroskopska analiza laserski proizvedenih sudarnih plazmi
završni rad - diplomski/integralni studij
24. 09. 2013.
Mentor: Nikša Krstulović

Antonija Grubišić Čabo
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb
Magnetska anizotropija sustava sa spinskim tetramerima CuSeO3
završni rad - diplomski/integralni studij
20. 09. 2013.
Mentor: Mirta Herak

Ivor Krešić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb
Sterički modi
završni rad - diplomski/integralni studij
11. 03. 2013.
Mentor: Antonio Šiber

2012

Tibor Bali
Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb
LIBS spektroskopija i primjene
završni rad - diplomski/integralni studij
09. 07. 2012.
Mentor: Slobodan Milošević

IF Ⓒ 2017