Teaching activities

Znanstevnici s Instituta za fiziku tradicionalno su uključeni u nastavu u dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na svučilištima u Hrvatskoj.

Nastavnici u školskoj godini 2014./2015.

Dodiplomska nastava

Aviani, Ivica
Multimedijske prezentacije
PMF

Erjavec, Berti
Multimedijske prezentacije
PMF

Krstulović, Nikša
Početni fizički praktikum
PMF

Uzelac, Katarina
Napredna statistička fizika
PMF

Diplomska nastava

Aumiler, Damir
Osnove atomske i molekulske fizike
PMF

Aumiler, Damir
Eksperimentalne metode atomske fizike
PMF

Aumiler, Damir
Fizika Lasera
PMF

Doktorska nastava

Aumiler, Damir
Femtosek.laserska spektros.
PMF

Ban, Ticijana
Femtosek.laserska spektros.
PMF

Beuc, Robert
Teorija optičkih spektaradvoatomskih sudara
PMF

Demoli, Nazif
Optika i holografija
PMF

Gumhalter, Branko
Lokalizirani i dinamički procesi na površinama
PMF

Milošević, Slobodan
Metode atomskih i molekularnih snopova
PMF

Movre, Mladen
Fizika hladnih sudara
PMF

Movre, Mladen
Kvantna teor.atoma i mol.
PMF

Tomić, Silvia
Dielektrična spektroskopija
PMF

Tutiš, Edo
Fizika poluvodiča
PMF

Šiber, Antonio
Molekularna biofizika
PMF

Vuletić, Tomislav
Dielektrična spektroskopija
PMF

IF Ⓒ 2017