PhD students

Institute of Physics has a long tradition in education of young scientists, and does it very successfully. At the Institute, both our own students, as well as the students from other scientific and high education institutions work on their PhD theses.

PhD students at the Institute:

Denis Abramović
Supervisor: Nazif Demoli

Damjan Blažeka
Supervisor: Nikša Krstulović

Danijel Buhin
Supervisor: Damir Aumiler

Martina Dragičević
Supervisor: Mirta Herak

Valentino Jadriško
Supervisor: Nataša Vujičić

Mihovil Jurdana
Supervisor: Marko Kralj

Ivana Levatić
Supervisor: Mirta Herak

Ines Markulin
Supervisor: Osor Slaven Barišić

Borna Pielić
Supervisor: Marko Kralj

Dean Popović
Supervisor: Slobodan Milošević

Borna Radatović
Supervisor: Marko Kralj

Željko Rapljenović
Supervisor: Tomislav Ivek

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Irina Filipović Zore
Supervisor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Nazif Demoli

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Nazif Demoli

Igor Repušić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Učinak jednovalne i viševalne polimerizacijske svjetlosti na fizikalna i optička svojstva različitih kompozitnih materijala
Supervisor: Hrvoje Skenderović

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu, doktorskog studija,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Katica Biljaković

Jelena Spajić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Katica Prskalo
Supervisor: Nazif Demoli

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Supervisor: Ana Smontara
Supervisor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda