PhD students

Institute of Physics has a long tradition in education of young scientists, and does it very successfully. At the Institute, both our own students, as well as the students from other scientific and high education institutions work on their PhD theses.

PhD students at the Institute:

Denis Abramović
Konstruiranje, karakteriziranje i primjena izvora koreliranih parova fotona
Supervisor: Nazif Demoli

Damjan Blažeka
Sinteza nanočestica laserskom ablacijom u vodi, njihova karakterizacija i primjena
Supervisor: Nikša Krstulović

Danijel Buhin
Frequency Comb Cavity Cooling
Supervisor: Damir Aumiler

Martina Dragičević
Anizotropija magnetski uređenih stanja u niskodimenzionalnim magnetoelektricima
Supervisor: Mirta Herak
Supervisor: Tomislav Ivek

Mateo Forjan
Primjena ultrabrze spektroskopije u određivanju fotokemije kinon-metida
Supervisor: Silvije Vdović

Valentino Jadriško
Optička svojstva 2D materijala i napredne optičke metode
Supervisor: Nataša Vujičić

Mihovil Jurdana
Sinteza i rast heterostruktura baziranih na grafenu i heksagonalnom boron nitridu
Supervisor: Marko Kralj

Domagoj Kovačić
Supervisor: Ticijana Ban

Juraj Krsnik
Jake korelacije i nered
Supervisor: Osor Slaven Barišić

Mateo Kruljac
Cavity Cooling with Frequency Comb

Ivana Levatić
Disipacijski procesi i dinamika skirmionske faze u Cu2OSeO3
Supervisor: Ivica Živković
Supervisor: Mirta Herak

Ines Markulin
Planirana tema doktorskog rada vezana je za međujelovanje elektrona s fononima i plazmonima te površinska vezana stanja
Supervisor: Osor Slaven Barišić

Borna Pielić
Van der Waals epitaksija dvodimenzionalnih disulfida prijelaznih metala
Supervisor: Marko Kralj

Borna Radatović
Transportna karakterizacija heterostruktura 2D materijala
Supervisor: Marko Kralj

Željko Rapljenović
Kolektivna dinamika u multiferoicima
Supervisor: Tomislav Ivek

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Silvija Badurina
Prirodoslovno matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izgledi hlađenja atoma stroncija optičkim frekventnim češljem
Supervisor: Damir Aumiler

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Usporedba različitih vrsta visokoenergetskih lasera u kirurškoj terapiji benignih oralnih lezija metodom infracrvene termografije
Supervisor: Irina Filipović Zore
Supervisor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza deformacije keramičkih ljuskica pri cementiranju i stresu metodom digitalne holografske interferometrije
Supervisor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Josip Jakovac
Institut za fiziku
Supervisor: Vito Despoja

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Analiza fizičkih svojstava fotopolimerizirajućih kompozitnih materijala s različitom organskom matricom
Supervisor: Vlatko Pandurić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Hrvoje Rakić
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Dugosežno međudjelovanje u Rb2, Cs2 i RbCs dvoatmima
Supervisor: Robert Beuc

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu
Ispitivanje termodinamičkih svojstava birnarnih NiZr i ternarnih CuHfTi metalnih stakala
Supervisor: Katica Biljaković

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mjerenje utjecaja vibracija na vidnu oštrinu u stomatologiji metodom holografske interferometrije
Supervisor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Supervisor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Termoelektrična i magnetotransportna svojstva odabranih termoelektrika
Supervisor: Ana Smontara
Supervisor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda