Doktorandi

Institut za fiziku ima dugu tradiciju i jedna je od najuspješnijih znanstvenih institucija u obrazovanju mladih znanstvenika. Svoj doktorat na Institutu izrađuju znanstveni novaci Instituta za fiziku, ali i drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova.

Na Institutu za fiziku doktorate izrađuju:

Ida Delač Marion
Mentor: Marko Kralj
Mentor: Tomislav Vuletić

Ivana Levatić
Mentor: Ivica Živković

Sanjin Marion
Mentor: Antonio Šiber

Dean Popović
Mentor: Slobodan Milošević

Neven Šantić
Mentor: Ticijana Ban

Vinko Šurija
Mentor: Mladen Prester

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Irina Filipović Zore
Mentor: Damir Aumiler

Lucija Krce
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
Mentor: Ivica Aviani

Maja Mrakužić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Vlatko Pandurić
Mentor: Nazif Demoli

Igora Repušića
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Učinak jednovalne i viševalne polimerizacijske svjetlosti na fizikalna i optička svojstva različitih kompozitnih materijala
Mentor: Hrvoje Skenderović

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu, doktorskog studija,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Katica Biljaković

Vedran Šantak
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dom zdravlja Centar
Utjecaj atmosferske plazme na tvrda zubna tkiva
Mentor: Zrinka Tarle
Mentor: Slobodan Milošević

Maja Sorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Ana Smontara

Jelena Spajić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Katica Prskalo
Mentor: Nazif Demoli

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda