Doktorandi

Institut za fiziku ima dugu tradiciju i jedna je od najuspješnijih znanstvenih institucija u obrazovanju mladih znanstvenika. Svoj doktorat na Institutu izrađuju znanstveni novaci Instituta za fiziku, ali i drugih visokoškolskih i znanstvenih ustanova.

Na Institutu za fiziku doktorate izrađuju:

Denis Abramović
Mentor: Nazif Demoli

Damjan Blažeka
Mentor: Nikša Krstulović

Danijel Buhin
Mentor: Damir Aumiler

Martina Dragičević
Mentor: Mirta Herak

Valentino Jadriško
Mentor: Nataša Vujičić

Mihovil Jurdana
Mentor: Marko Kralj

Ivana Levatić
Mentor: Mirta Herak

Ines Markulin
Mentor: Osor Slaven Barišić

Borna Pielić
Mentor: Marko Kralj

Dean Popović
Mentor: Slobodan Milošević

Borna Radatović
Mentor: Marko Kralj

Željko Rapljenović
Mentor: Tomislav Ivek

 

Doktorske disertacije u tijeku s drugih institucija:

Goran Batinjan
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Irina Filipović Zore
Mentor: Damir Aumiler

Nina Farkaš
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Nazif Demoli

Maja Mateša
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Nazif Demoli

Igor Repušić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Učinak jednovalne i viševalne polimerizacijske svjetlosti na fizikalna i optička svojstva različitih kompozitnih materijala
Mentor: Hrvoje Skenderović

Amra Salčinović Fatić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Sarajevu, doktorskog studija,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Katica Biljaković

Jelena Spajić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Katica Prskalo
Mentor: Nazif Demoli

Iris Urlić
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Dubravka Negovetić Vranić (SFZG)
Mentor: Nazif Demoli

Marija Zorić
Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Mentor: Ana Smontara
Mentor: Petar Popčević

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda