Nastavne aktivnosti

Znanstevnici s Instituta za fiziku tradicionalno su uključeni u nastavu u dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na svučilištima u Hrvatskoj.

Nastavnici u školskoj godini 2017./2018.

Dodiplomska nastava

Radatović, Borna
Fizika 1
FER, Zagreb

Radatović, Borna
Fizika 2
FER, Zagreb

Balog, Ivan
Osnove fizike 1
PMF, Zagreb

 

Diplomska nastava

Aumiler, Damir
Eksperimentalne metode atomske fizike
PMF, Zagreb

Aumiler, Damir
Fizika Lasera
PMF, Zagreb

Balog, Ivan
Napredna statistička fizika
PMF, Zagreb

Novosel, Nikolina
Napredni fizički praktikum 1
PMF, Zagreb

Novosel, Nikolina
Napredni fizički praktikum 2
PMF, Zagreb

Novosel, Nikolina
Napredni fizički praktikum 3
PMF, Zagreb

Blažeka, Damjan
Strukture podataka i algoritmi
PMF, Zagreb

 

Doktorska nastava

Aumiler, Damir
Koherentno međudjelovanje atoma i svjetlosti
PMF, Zagreb

Ban, Ticijana
Uvod u modernu atomsku, molekulsku i optičku fiziku
PMF, Zagreb

Ban, Ticijana
Lasersko hlađenje i zarobljavanje
PMF, Zagreb

Ban, Ticijana
Primjena lasera u medicini
PMF, Zagreb

Vujičić, Nataša
Femtosekundna laserska spektroskopija 
PMF, Zagreb

Milošević, Slobodan
Niskotemperaturne plazme i primjene
PMF, Zagreb

Kralj, Marko
Mikroskopija i spektroskopija pretražnom probom
PMF, Zagreb

Demoli, Nazif
Optika i holografija 
PMF, Zagreb

Tomić, Silvia
Dielektrična spektroskopija
PMF, Zagreb

Uzelac, Katarina
Teorija faznih prijelaza
PMF, Zagreb

Šiber, Antonio
Opća biofizika
PMF, Zagreb

Vuletić, Tomislav
Raspršenje rentgenskih zraka pod malim kutom
PMF, Zagreb

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda