Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Prijavljivanje nepravilnosti

A A A

Temeljem čl. 4.Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22)

(1) propisuje se zaštita osoba koje prijavljuju nepravilnosti:
 
a) koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije navedenih u dijelu I. Priloga  Zakonu koji se odnose na sljedeća područja:
- javnu nabavu – financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i fnanciranja terorizma
- sigurnost i sukladnost proizvoda
- sigurnost prometa
- zaštitu okoliša
- zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
- sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i dobrobit životinja
- javno zdravlje
- zaštitu potrošača
- zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava
b) koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije
c) koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit
d) koje se odnose na druge odredbe nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes.
 
(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na području obrane i nacionalne sigurnosti osim ako ista nisu obuhvaćena zakonodavstvom Europske unije navedenim u dijelu I. Priloga Zakonu.
(3) U skladu sa stavkom 2. ovoga članka, tijela u čijem su djelokrugu poslovi nacionalne sigurnosti i obrane donijet će posebni akt kojim će se urediti zaštita prijavitelja nepravilnosti te postupak prijavljivanja nepravilnosti u području ključnih sigurnosnih i obrambenih interesa, a vodeći račina o zaštiti ključnih sigurnosnih i obrambenih interesa.
 
Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Institutu za fiziku Uređen je Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Instituta za fiziku.
 
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

 

Kontakt podaci:

Povjerljiva osoba:
dr.sc. Petar Popčević
Telefon: +385 91 4698 836
E mail: ppopcevic@ifs.hr
 
Zamjenica povjerljive osobe:
dr.sc. Iva Šrut Rakić
Telefon: +385(0) 1 3300 185
E mail: isrut@ifs.hr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IF Ⓒ 2017