Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Djelatnici

A A A

Znanstveno istraživački odjel

Znanstveni savjetnici u trajnom zvanju

Ticijana Ban
Robert Beuc
Slobodan Milošević
Petar Pervan
Antonio Šiber

Znanstveni savjetnici

Marko Kralj
Hrvoje Skenderović

Viši znanstveni suradnici

Damir Aumiler
Osor Slaven Barišić
Vito Despoja
Mirta Herak
Berislav Horvatić
Nikša Krstulović
Damir Starešinić
Eduard Tutiš
Tomislav Vuletić
Goran Zgrablić

Znanstveni suradnici

Ivan Balog
Ida Delač Marion
Damir Dominko
Tomislav Ivek
Vesna Mikšić Trontl
Dino Novko
Nikolina Novosel
Marin Petrović
Petar Popčević
Mario Rakić
Neven Šantić
Iva Šrut Rakić
Yuki Utsumi Boucher
Silvije Vdović
Nataša Vujičić

Poslijedoktorandi

Manisha Chhikara
Sudhakar Pandey
Dean Popović

Asistenti

Denis Abramović
Damjan Blažeka
Antun Lovro Brkić
Danijel Buhin
Julio Car
Martina Dragičević
Mateo Forjan
Blaž Ivšić
Valentino Jadriško
Josip Jakovac
Sherif Kamal
Virna Kisiček
Domagoj Kovačić
Juraj Krsnik
Mateo Kruljac
Borna Pielić
Borna Radatović
Željko Rapljenović
Ana Senkić
Naveen Singh Dhami
Luka Sinković
Antonio Supina
Vjekoslav Vulić

Stručni savjetnici u znanosti i visokom obrazovanju

Jadranko Gladić
Elinor Trogrlić

Viši stručni suradnici u znanosti i visokom obrazovanju

Davor Čapeta
Berti Erjavec

Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Marta Vuković, Rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove

Odsjek za opće poslove

Marija Sobol, Voditelj općih poslova
Jozo Zovko, tehnički suradnik
Draženka Zajec, Pomoćnik Domara
Gordana Matić, Portir-recepcionist
Renata Macešan, Domaćica
Danijela Sitarić, Domaćica

Odsjek za tehničku podršku

Ndoc Deda, tehnički suradnik
Damir Altus, tehnički suradnik
Ivan Čičko, viši tehničar
Franjo Zadravec, tehnički suradnik
Branko Kiš, viši tehničar
Alan Vojnović, viši tehničar
Josip Pogačić, Viši tehničar za kriogeniku
Žarko Vidović, viši tehničar

Odjel za projektne aktivnosti i financije

Danijela Osredečki, Rukovoditelj Odjela za projektne aktivnosti i financije
Berti Erjavec, Viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju
Dunja Epih, Viši stručni savjetnik za poslove javne nabave
Gordan Karlić, Projektni administrator
Antonela Maračić, Viši stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata
Žana Počuča, Projektni administrator

Odsjek za financije

Nikolina Žilić Martinović, Rukovoditelj Odsjeka za financije
Željko Kneklin, Viši stručni savjetnik ekonomske struke
Kristina Stažić, Viši stručni referent ekonomske struke
Suzana Jurički, Ekonom - Dostavljač
Josipa Šestak, Ekonom - Skladištar
Katica Hunjet, Rukovoditelj Odsjeka za financije
Mirjana Ličina, Operater na unosu podataka
Petra Špoljar, ekonom

Bivši djelatnici

Zaslužni znanstvenici

Branko Gumhalter
Milorad Milun
Goran Pichler
Silvia Tomić
Veljko Zlatić

Znanstveno istraživački odjel

Ivica Aviani, viši znanstveni suradnik
Katica Biljaković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Marijan Bišćan, poslijedoktorand
Matija Čulo, poslijedoktorand
Nazif Demoli, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Danijel Grgičin, poslijedoktorand
Bojana Hamzić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Vlasta Horvatić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Jovica Ivkov, znanstveni savjetnik
Ivan Jedovnicki, asistent
Mihovil Jurdana, asistent
Ivan Jurić, poslijedoktorand
Gordana Kregar, asistent
Zlatko Kregar, poslijedoktorand
Ivor Krešić, poslijedoktorand
Ivana Levatić, asistent
Martina Lihter, asistent
Davorin Lovrić, Stručni savjetnik za pripremu i praćenje projekata
Sanjin Marion, asistent
Ines Markulin, asistent
Željko Marohnić, Stručni savjetnik u znanosti i visokom obrazovanju
Ognjen Milat, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Marko Miljak, znanstveni savjetnik
Mladen Movre, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Miroslav Očko, znanstveni savjetnik
Ivo Pletikosić, poslijedoktorand
Lokendra Pratap Singh, poslijedoktorand
Mladen Prester, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
David Rivas Góngora, poslijedoktorand
Krešimir Salamon, Viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju
Ana Smontara, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Vinko Šurija, asistent
Juraj Szavits Nossan, poslijedoktorand
Katarina Uzelac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Čedomil Vadla, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Kristijan Velebit, asistent
Zlatko Vučić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
Ivica Živković, viši znanstveni suradnik

Ostali odjeli

Josip Buhin
Mario Juričić
Davorin Lovrić
Zrinka Nazor
Andrea Šimunić

Popis zaposlenika od osnutka Instituta za fiziku

IF Ⓒ 2017