Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Službenik za informiranje

A A A

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  se podnijeti:

• putem telefona na broj   +385 1 469 8838

• putem faxa na broj   +385 1 469 8890

• putem elektroničke pošte: npuncec@ifs.hr

• poštom na adresu Instituta za fiziku, Bijenička cesta 46, 10 000 Zagreb

 

 

Obrasci: 

Obrazac: zahtjev za pristup informacijama (.docx)

Obrazac: zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Obrazac: zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.docx)

Obrazac: zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.pdf)

Obrazac: zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.docx)

Obrazac: zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.pdf)

Dokumenti:

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnja izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Odluke o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – 01.02.2012. – Damir Starešinić
Odluka o imenovanju službenika za informiranje – 03.10.2013. – Marko Kralj
Odluka o imenovanju službenika za informiranje – 01.06.2017. – Tomislav Vuletić
Odluka o imenovanju službenika za informiranje – 13.11.2018. – Marta Vuković
Odluka o imenovanju službenika za informiranje – 16.01.2023. – Nives Punčec

Visina naknade za pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html
 
IF Ⓒ 2017