Dunja Mešeg
radno mjesto viši stručni savjetnik ekonomske struke
e-pošta dmeseg
broj ureda II - 127
telefon - ured +385 1 469 8812     local:112
IF Ⓒ 2017