Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Teme diplomskih radova

A A A

Popis tema diplomskih radova za 2018. godinu

Mentor: dr. sc. Damir Aumiler
Naslov: Koherentni efekti u hladnom atomskom plinu
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Ivan Balog
Naslov: Dinamika domenskih zidova u sustavima s neredom
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Ivan Balog 
Naslov: Lavine u neuređenim sustavima 
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Ticijana Ban 
Naslov: Mjerenje apsolutne frekvencije lasera pomoću frekventnog češlja za primjenu u metrologiji
Smjeri: fizika (istraživački), prof. fizike,  prof. fizike i tehnike

Mentor: dr. sc. Ticijana Ban 
Naslov : Međudjelovanje optičkog rezonatora i frekventnog češlja za primjenu u hlađenju atoma
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Slaven Osor Barišić 
Naslov teme: Polaroni
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof.fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Slaven Osor Barišić 
Naslov teme: Mnogočestična lokalizacija
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Vito Despoja
Naslov teme: Optička svojstva jednoslojnih dihalkogenida prijelaznih metala
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Vito Despoja 
Naslov teme Elektronska struktura i stabilnost alkalijskim metalima interkaliranog grafena 
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Mirta Herak 
Naslov teme: Magnetska anizotropija u nekonvencionalnim magnetskim materijalima
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Marko Kralj
Naslov teme: Sinteza heterostruktura naprednih 2D materijala 
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: : dr. sc. Marko Kralj
Naslov teme: Mikroskopija na mikro i nano-skali i obrada slike
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Nikša Krstulović
Naslov teme: Laserska sinteza dvokomponentnih i jezgra/ljuska nanočestica u tekućinama zaprimjenu u fotokatalizi
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Slobodan Milošević
Naslov teme: Istraživanje laserski proizvedene plazme u međudjelovanju s pulsevima hladne izbojne plazme
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Slobodan Milošević
Naslov teme: Istraživanje međudjelovanja nisko temperaturne hladne plazme i tekućina
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Marin Petrović
Naslov teme: Elektronska struktura jednoslojnog heksagonalnog borovog nitrida
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Petar Popčević
Naslov teme: Korelirani elektronski sustavi u ekstremnim uvjetima
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike

Mentor: dr. sc. Petar Popčević
Naslov teme: Termoelektricitet pod tlakom
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Silvije Vdović
Naslov teme: Ultrabrza tranzijentna apsorpcija fotokoemijskih reakcija
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Nataša Vujičić
Naslov teme: Precizna tehnika za kvantitavno određivanje veličine laserske zrake u fokusu konfokalnog mikroskopa
Smjer:  prof. fizike, prof. fizike i informatike

Mentor: dr. sc. Nataša Vujičić
Naslov teme: Ispitivanje niskoenergetskih Raman modova u heterostrukturama dihalkogenida prijelaznih metala
Smjer:  fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Tomislav Vuletić 
Naslov teme:  Interakcija amfifilnih supramolekularnih struktura sa DNA
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Tomislav Vuletić 
Naslov teme:  Nanopore
Smjer: fizika (istraživački)

Popis tema diplomskih radova sa sažetcima za 2018. godinu (pdf)

 

IF Ⓒ 2017