Teme diplomskih radova

Popis tema diplomskih radova za 2015 godinu

Mentor: dr. sc. Damir Aumiler
Naslov: Optička dipolna stupica za hladne atome
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Ticijana Ban
Naslov: Frekventna stabilizacija poluvodičkih lasera
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i tehnike

Mentor: dr. sc. Ticijana Ban
Naslov: Optomehanika s hladnim atomima rubidija
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Nazif Demoli
Naslov: Karakterizacija i primjena prostornog svjetlosnog modulatora na bazi tekućih kristala tipa LCoS
Smjeri: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof.fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Nazif Demoli
Naslov : Određivanje parametara mikrotvrdoće materijala pomoću digitalne holografske interferometrije
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Nazif Demoli
Naslov teme: Utjecaj uređenosti zapisa na smetnje u digitalnoj holografiji
Smjerovi: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Tomislav Ivek
Naslov teme: Dielektrična svojstva organskog vodiča niske dimenzionalnosti
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Marko Kralj
Naslov teme: Dvodimenzionalni materijali nakon grafena
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Marko Kralj
Naslov teme: In situ karakterizacija rasta grafena na metalnim folijama
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike

Mentor: dr. sc. Nikša Krstulović
Naslov teme: Laserska sinteza nanočestica u tekućinama
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Nikša Krstulović
Naslov teme: Laserski proizvedene sudarne plazme
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Slobodan Milošević
Naslov teme: Vakuumska radionica za škole
Smjer: prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Slobodan Milošević
Naslov teme: Efekti plazmenog mlaza u režimu različitih tlakova i vrste plinova
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Hrvoje Skenderović
Naslov teme: Ultrabrza tranzijentna apsorpcija fotokemijskih reakcija
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Hrvoje Skenderović
Naslov teme: Izrada kompjuterski generiranih holograma (pomoću femtosekundnog lasera)
Smjer: fizika (istraživački), prof. fizike, prof. fizike i informatike, prof. fizike i tehnike, prof. fizike i kemije

Mentor: dr. sc. Tomislav Vuletić
Naslov teme: Kada viševalentni ion postaje poliion?
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Tomislav Vuletić
Naslov teme: Istraživanje ligand-receptor vezanja i denaturacije DNK u prisustvu molekula krioprotektanata
Smjer: fizika (istraživački)

Mentor: dr. sc. Tomislav Vuletić
Naslov teme: Nanopore
Smjer: fizika (istraživački)

Popis tema diplomskih radova sa sažetcima za 2015 godinu (.pdf)

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda