ImePrezimeBroj telefonSoba
ValentinoJadriško+385 1 469 8874II - 123vjadrisko
JosipJakovac +385 1 469 8903III -137jjakovac
MarioJuričić+385 1 469 8908III - 030mjuricic
SuzanaJurički+385 1 469 8888Portasjuricki
IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda