Josip Pogačić
radno mjesto Viši tehničar za kriogeniku
e-pošta pogacic
broj ureda I - 008
telefon - ured +385 1 469 8868     local:168
telefon - laboratorij +385 1 469 8830     local:130

Znanstveni projekti - suradnik

Kriogeni centar Instituta za fiziku - KaCIF

EU strukturni fondovi- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., KK.01.1.1.02
01.07.2018. - 01.01.2021.
Voditelj: Nikolina Novosel
Suradnici: Đuro Drobac, Mirta Herak, Tomislav Ivek, Petar Popčević, Mladen Prester, Damir Starešinić, Josip Pogačić, Žarko Vidović

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda