Sudhakar Pandey
radno mjesto Viši asistent - poslijedoktorand — Mentor: dr. sc. Osor Slaven Barišić
e-pošta spandey
broj ureda III - 136
telefon - ured +385 1 469 8902     local:202
CV (pdf - 0.09 MB)
IF Ⓒ 2017