Znanstveni projekti

Projekti započeti u 2002.

Analitička spektroskopija i optička svojstva materija

MZT (0035001)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Čedomil Vadla
Suradnici: Vlasta Horvatić
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Femtosekundna laserska spektroskopija i ultrahladne molekule

MZT (0035002)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: Hrvoje Skenderović, Ticijana Ban, Damir Aumiler, Silvije Vdović, Nataša Vujičić
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Laserska priprema, upravljanje i spektroskopija novih molekula

MZT (0035003)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Slobodan Milošević
Suradnici: Nikša Krstulović, Irena Labazan
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Teorijski aspekti hladni sudara

MZT (0035004)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Mladen Movre
Suradnici: Robert Beuc, Damir Modrić (Grafički fakultet)
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Optičko filtriranje, interferometrija i holografija

MZT (0035005)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Nazif Demoli
Suradnici: Kristina Šariri
Područja istraživanja: Optička fizika

Rast i morfologija kristala ravnotežnog oblika površine

MZT (0035006)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Zlatko Vučić
Suradnici: Davorin Lovrić, Jadranko Gladić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Teorija kritičnih pojava i modeliranje u sustavima mnoštvačestica

MZT (0035007)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Katarina Uzelac
Suradnici: Eduard Tutiš, Osor Slaven Barišić, Ivan Balog, Juraj Szavits Nossan, Zvonko Glumac, Ivo Batistić, Krešimir Šaub
Područja istraživanja: Statistička fizika

Elektronska i strukturna svojstva slitina i intermetalika

MZT (0035008)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Suradnici: Jagoda Lukatela (voditelj), Jovica Ivkov
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Magnetizam i supravodljivost kompleksnih oksida prijelaznih metala

MZT (0035009)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Mladen Prester
Suradnici: Đuro Drobac, Željko Marohnić, Ivica Živković
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Transport i termodinamika novih materijala s elektronski korelacijama

MZT (0035010)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Veljko Zlatić
Suradnici: Berislav Horvatić, Mirta Herak, Marko Miljak
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Svojstva jako koreliranih metala od interesa za primjenu

MZT (0035011)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Miroslav Očko
Suradnici: Ivica Aviani, Željko Šimek
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Nanostrukturne modulacije kompozitnih kristala i materijala

MZT (0035012)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Ognjen Milat
Suradnici: Krešimir Salamon
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Toplinska svojstva specifično uređenih sustava

MZT (0035013)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Ana Smontara
Suradnici: Igor Smiljanić, Neven Barišić, Željko Bihar
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kompleksni sistemi: staklo modulirane faze i pobuđenja

MZT (0035014)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Katica Biljaković
Suradnici: Damir Starešinić, Damir Dominko, Boris Podobnik (Rijeka)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Sistemi reducirane dimenzionalnosti: od organskih sintetskih do biomaterijala

MZT (0035015)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Silvia Tomić
Suradnici: Bojana Hamzić, Tomislav Vuletić, Tomislav Ivek, Sanja Dolanski Babić (MEF)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Elektronska svojstva nano-strukturiranih materijala i površina

MZT (0035016)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Milorad Milun
Suradnici: Petar Pervan, Marko Kralj, Ivo Pletikosić, Sanja Krajinović
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Modeliranje svojstava mikro- i nano-strukturiranih površina

MZT (0035017)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Branko Gumhalter
Suradnici: Antonio Šiber
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Ultrafast laser cooling of molecules and biomolecules

MZT HR-Njemačka
01.01.2002. - 31.12.2003.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: Prof. Dr. E. Riedle, Institut für Medizinische Optik der Universitaet Muenchen, Oettingenstrasse 67, D-80538 Muenchen, GERMANY
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Studies of magnetic ordering and superconductivity in ruthenocuprates and other related oxides

SCOPES Project No. 7KRPJO5631
01.01.2002. - 31.12.2003.
Voditelj: Mladen Prester
Suradnici: Dr. Davor Pavuna, Institut de la Physique de la Matiere Complexe, PH - FSB, Ecublens, EPFL CH-1015 Lausanne
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Thermodynamic and thermoelectric properties of heavy fermions

Project no. 7KRPJ065554, the Swiss National Science Foundation in Bern.
01.01.2002. - 31.12.2003.
Voditelj: Veljko Zlatić
Suradnici: Prof. R. Monier, ETH, Zürich, Switzerland, Swiss
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Cold Molecules: Formation, Trapping and Dynamics

Research Training Network, FW5, EU – HR pridruženi član
01.01.2002. - 01.12.2006.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: dr. Francoise Masnou-Seeuws (voditelj) - Laboratoire Aime-Cotton, Orsay, Francuska
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Charge transport in molecular materials and devices

SCOPES no.7KRPJ065619.01, NSF, Švicarska
01.01.2002. - 31.12.2003.
Voditelj: Eduard Tutiš
Suradnici: Zuppiroli (voditelj), EPFL
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Computational design and optimization of nanoscale spintronics and thermoelectric devices

MZT RH – NSF
01.01.2002. - 31.12.2005.
Voditelj: Veljko Zlatić
Suradnici: Prof. J. Freericks (voditelj), Georgetown University, Washington D.C., USA
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

IF Ⓒ 2017