Znanstveni projekti

Projekti započeti u 2019.

Laserska sinteza i analiza dvokomponentnih nanočestica sa povećanom fotokatalitičkom aktivnošću

MZO - HR-SRB bilaterala
01.05.2019. - 30.04.2021.
Voditelj: Nikša Krstulović
Suradnici: Dean Popović, Damjan Blažeka, Miloš Momčilović1, Jelena Savović1, Sanja Živković1, Jelena Petrović1, 1Institut za nuklearne nauke „Vinča“
Područja istraživanja: Fizika plazme

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda