Znanstveni projekti

Fotopobuđenja u 2D poluvodičima

HrZZ - IRP-2017-05-3869
01.03.2018. - 28.02.2023.
Voditelj: Nataša Vujičić
Suradnici: Valentino Jadriško, Borna Pielić, Luca Moretti (Department of Physics, Politechnico di Milano)
Područja istraživanja: Fizika površina, Atomska i molekularna fizika

Grupa za primijenjenu ultrabrzu spektroskopiju i fotokemijsku identifikaciju

HrZZ-UIP-2017-05-5831
01.03.2018. - 28.02.2023.
Voditelj: Silvije Vdović
Suradnici: Mario Rakić, Damir Dominko, mag.appl.chem. Antonija Husak (IRB)

Dinamika otapanja i prijenosa energije u pobuđenom stanju kompleksnih molekula u kondenziranoj fazi

MZO / bilateralni HR-Kina
01.02.2018. - 01.02.2020.
Voditelj: Silvije Vdović
Suradnici: Damir Aumiler, Damir Dominko, Nikola Basarić (IRB), Andong Xia (Institut za kemiju Kineske akademije znanosti - ICCAS, Peking)
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Optička svojstva heterostruktura dihalkogenida prijelaznih metala

HrZZ - IP-2016-06-3211
01.03.2017. - 28.02.2021.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Nataša Vujičić, Iva Šrut Rakić, Borna Pielić, Davor Čapeta, Valentino Jadriško
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja, Fizika površina

Fizika mnogočestičnih sustava - iskorištavanje svijeta kompleksnosti

HRZZ IP-2016-06-7258
01.03.2017. - 01.03.2021.
Voditelj: Osor Slaven Barišić
Suradnici: Katarina Uzelac, Petar Popčević, Ivan Balog, Eduard Tutiš, Ines Markulin, Yuki Utsumi Boucher, Zvonko Glumac (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja, Statistička fizika

Multiscale Modelling For Fusion and Fission Materials

European Commission | Horizon 2020
22.02.2017. - 31.12.2020.
Voditelj: Mladen Prester
Suradnici: Đuro Drobac, Vinko Šurija, Ivan Balog, Željko Marohnić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Teorijska i eksperimentalna istraživanja magnetskih i multiferoičnih metala

COGITO projekt
01.01.2017. - 31.12.2018.
Voditelj: Mirta Herak
Suradnici: Martina Dragičević, Xavier Rocquefelte (voditelj), UMR CNRS 6226 Rennes
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Nove tehnologije u agronomiji temeljene na hladnim plinskim izbojnim plazmama

MZO - HR-HU bilaterala
01.01.2017. - 31.12.2018.
Voditelj: Slobodan Milošević
Suradnici: Marijan Bišćan, Dean Popović, Kinga Kutasi - voditelj HU (Wigner Research Centre for Physics of Hungarian Academy of Sciences, Budapest ), Z. Herceg (PBF), T. Vukušić (PBF), Csaba L. Marton, Gábor Galiba, Zoltán Nagy, Krisztián Gierczik (Agricultural Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences)
Područja istraživanja: Fizika plazme

Utjecaj magnetske anizotropije na kvantne spinske sustave

HrZZ - UIP-2014-09-9775
01.06.2015. - 15.09.2018.
Voditelj: Mirta Herak
Suradnici: Ivana Levatić, Martina Dragičević, Nikolina Novosel, Dijana Žilić (IRB), Zoran Džolić (IRB)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Holografija i interferometrija u uvjetima niske razine svjetlosti

HrZZ - IP-2014-09-7515
01.05.2015. - 30.04.2019.
Voditelj: Nazif Demoli
Suradnici: Hrvoje Skenderović, Davorin Lovrić, Jadranko Gladić, Denis Abramović, Mario Stipčević, Ognjen Milat, Mladen Pavičić, Marin Karuza, Vedran Vujnović
Područja istraživanja: Optička fizika

Novi materijali za ultra brzu elektroničku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima

MZOS / bilateralni HR-USA
05.12.2014. - 05.12.2018.
Voditelj: Ivica Aviani
Suradnici: Veljko Zlatić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Center of Excellence for Advanced Materials and Sensing Devices,
Research unit: Science of Graphene and Related 2D Structures

MZOS / EU strukturni fondovi
10.11.2014. - 10.11.2019.
Voditelj: Marko Kralj
Suradnici: Damir Aumiler, Ticijana Ban, Antonio Šiber, Nataša Vujičić, Tomislav Vuletić, Borna Pielić, Valentino Jadriško, Iva Šrut Rakić, Ida Delač Marion, Marin Petrović, Borna Radatović, Mihovil Jurdana, Dino Novko, Davor Čapeta, Iva Bogdanović Radović (IRB), Hrvoje Buljan (PMF), Maja Buljan (IRB), Andreja Gajović (IRB), Ivan Halasz (IRB), Predrag Lazić (IRB)
Područja istraživanja: Fizika površina, Fizika čvrstog stanja, Biološka fizika, Atomska i molekularna fizika

Jako korelirani elektroni u slojnim organskim materijalima i manganitima: niskofrekventna pobiđenja i nelinearna dinamika

HrZZ - IP-11-2013-1011
01.06.2014. - 31.07.2018.
Voditelj: Silvia Tomić
Suradnici: Bojana Hamzić, Matija Čulo, Tomislav Ivek, David Rivas Góngora, Željko Rapljenović, A. Hamzić, E. Tafra, M. Basletić, M. Pinterić, B. Mihaljević
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

EUROfusion WPEDU – Vinko Šurija PhD

EUROfusion – HORIZON 2020
01.01.2014. - 31.12.2018.
Voditelj: Mladen Prester
Suradnici: Vinko Šurija,  
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda