Znanstveni projekti

Projekti započeti u 2018.

Hlađenje atoma frekventnim češljem

Istraživački projekti (šifra natječaja: IP-01-2018)
01.11.2018. - 01.12.2020.
Voditelj: Damir Aumiler
Suradnici: Ticijana Ban, Danijel Buhin, Bojan Resan (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland),
Wesley C. Campbell (University of California Los Angeles),

Kolektivna dinamika u magnetoelektricima (ColDynaMo)

HrZZ- IP-2018-01-2730
01.10.2018. - 30.09.2022.
Voditelj: Tomislav Ivek
Suradnici: Damir Dominko, David Rivas Góngora, Martina Dragičević, Matija Čulo, Željko Rapljenović
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kriogeni centar Instituta za fiziku - KaCIF

EU strukturni fondovi- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., KK.01.1.1.02
01.07.2018. - 01.01.2021.
Voditelj: Nikolina Novosel
Suradnici: Đuro Drobac, Mirta Herak, Tomislav Ivek, Petar Popčević, Mladen Prester, Damir Starešinić, Josip Pogačić, Žarko Vidović

Fotopobuđenja u 2D poluvodičima

HrZZ - IRP-2017-05-3869
01.03.2018. - 28.02.2023.
Voditelj: Nataša Vujičić
Suradnici: Valentino Jadriško, Borna Pielić, Luca Moretti (Department of Physics, Politechnico di Milano)
Područja istraživanja: Fizika površina, Atomska i molekularna fizika

Grupa za primijenjenu ultrabrzu spektroskopiju i fotokemijsku identifikaciju

HrZZ-UIP-2017-05-5831
01.03.2018. - 28.02.2023.
Voditelj: Silvije Vdović
Suradnici: Mario Rakić, Damir Dominko, mag.appl.chem. Antonija Husak (IRB)

Dinamika otapanja i prijenosa energije u pobuđenom stanju kompleksnih molekula u kondenziranoj fazi

MZO / bilateralni HR-Kina
01.02.2018. - 01.02.2020.
Voditelj: Silvije Vdović
Suradnici: Damir Aumiler, Damir Dominko, Nikola Basarić (IRB), Andong Xia (Institut za kemiju Kineske akademije znanosti - ICCAS, Peking)
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda