Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Znanstveni projekti

A A A

Projekti aktivni u 2004.

Production process for industrial fabrication of low price amorphous-microcrystalline silicon solar cells

Framework 6 STREP projekt LPAMS, Pr. No.: PL 509178
01.06.2004. - 31.12.2008.
Voditelj: Milorad Milun
Suradnici: Davor Gracin (IRB)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Hladne molekule alkalijskih metala na helijevim nanokapljicama: Spektroskopija i elektronska dinamika

MZOŠ, hrvatsko-austrijska bilaterala
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Robert Beuc
Suradnici: Goran Pichler, Mladen Movre, Prof. Dr. W. E. Ernst (voditelj), Institut für Experimentalphysik, TU Graz
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Razvitak tehnoloških postupaka za izradu postojanih adhezijskih restoracija

MZOŠ – kolaborativni projekt
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: Zrinka Tarle (voditelj), Stomatološki fakultet, Zagreb, Klinička bolnica Centar, Zagreb,
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika, Fizika plazme

Ultrabrze i ultrahladne eksperimentalne i teorijske metode atomske i molekularne fizike i kemije, i primjene

MZOŠ- kolaborativni projekt
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Medicinski fakultet, Rijeka.
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika, Fizika plazme

Nano-znanosti: put u nove tehnologije

MZOŠ- kolaborativni projekt
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Milorad Milun
Područja istraživanja: Fizika površina, Fizika čvrstog stanja

Koncept kompleksnosti i njegova primjena

MZOŠ- kolaborativni projekt
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Katica Biljaković
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Spektroskopija u školi

CARNET - Multimedijski pilot projekt
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Slobodan Milošević
Suradnici: Nikša Krstulović, Nino Čutić
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika, Fizika plazme

Ispitivanje topoloških defekata u elektronskim kristalima niske dimenzionalnosti

ECO-net program N°10151PC: mulilateralni program EGIDE-Francuska, Slovenija, Hrvatska, Rusija i Ukrajina
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Katica Biljaković
Suradnici: Miroslav Očko, dr. J. Dumas (voditelj), LEPES, Grenoble, Francuska
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Mikrovalni odziv feroelektrične faze novih materijala s kompleksnom modulacijom naboja

Regional project Bavarska – R. Hrvatska
01.01.2004. - 01.06.2005.
Voditelj: Damir Starešinić
Suradnici: Dr. P. Lunkenheimer (voditelj), Experimentalphysik V, Universität Augsburg, Njemačka
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Karakterizacija reaktivne plazme za aktivaciju površina polimernih materijala

MZOŠ , bilaterala Hrvatska-Slovenija
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Slobodan Milošević
Suradnici: Nikša Krstulović, M. Mozetič (voditelj), Institut Josef Stefan, Teslova 20, Ljubljana, Slovenija, Uroš Cvelbar, Alenka Vesel, Irena Labazan
Područja istraživanja: Fizika plazme

Naslov nepoznat

MZOŠ- bilateralni projekt Austrija-Hrvatska
01.01.2004. - 21.12.2005.
Voditelj: Ticijana Ban
Suradnici: dr. Lorentz Windholz (voditelj), Technische Universitat Graz, Austrija
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Broad-Band Optical Spectroscopy of Low-Dimensional Quantum Spin Systems

DFG project
01.01.2004. - 31.12.2005.
Voditelj: Silvia Tomić
Suradnici: M.Dressel i B.Gorshunov, Universität Stuttgart
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Rekonstrukcija metalnih površina

MZT -Hrvatsko-Slovenska suradnja
01.01.2003. - 31.12.2014.
Voditelj: Petar Pervan
Suradnici: Dj. Mandrino (voditelj), IMT, Ljubljana
Područja istraživanja: Fizika površina

Dinamika viševalna digitalna holografska interferometrija

MZT Projekt “Cogito”
01.01.2003. - 31.12.2004.
Voditelj: Nazif Demoli
Suradnici: prof. D. Vukičević (voditelj), Louis Pasteur sveučilište, Strasbourg, Francuska
Područja istraživanja: Optička fizika

Proizvodnja i ispitivanje novih kvazikristala

MZT u okviru bilateralne suradnje RH i R Slovenije
01.01.2003. - 31.12.2004.
Voditelj: Ana Smontara
Suradnici: Prof. Dr.sc. Janez Dolinšek, Institut J. Stefan, Odsek za fiziko trdesnovi, Ljubljana, Slovenija
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Analitička spektroskopija i optička svojstva materija

MZT (0035001)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Čedomil Vadla
Suradnici: Vlasta Horvatić
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Femtosekundna laserska spektroskopija i ultrahladne molekule

MZT (0035002)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: Hrvoje Skenderović, Ticijana Ban, Damir Aumiler, Silvije Vdović, Nataša Vujičić
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Laserska priprema, upravljanje i spektroskopija novih molekula

MZT (0035003)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Slobodan Milošević
Suradnici: Nikša Krstulović, Irena Labazan
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Teorijski aspekti hladni sudara

MZT (0035004)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Mladen Movre
Suradnici: Robert Beuc, Damir Modrić (Grafički fakultet)
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Optičko filtriranje, interferometrija i holografija

MZT (0035005)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Nazif Demoli
Suradnici: Kristina Šariri
Područja istraživanja: Optička fizika

Rast i morfologija kristala ravnotežnog oblika površine

MZT (0035006)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Zlatko Vučić
Suradnici: Davorin Lovrić, Jadranko Gladić
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Teorija kritičnih pojava i modeliranje u sustavima mnoštvačestica

MZT (0035007)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Katarina Uzelac
Suradnici: Eduard Tutiš, Osor Slaven Barišić, Ivan Balog, Juraj Szavits Nossan, Zvonko Glumac, Ivo Batistić, Krešimir Šaub
Područja istraživanja: Statistička fizika

Elektronska i strukturna svojstva slitina i intermetalika

MZT (0035008)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Suradnici: Jagoda Lukatela (voditelj), Jovica Ivkov
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Magnetizam i supravodljivost kompleksnih oksida prijelaznih metala

MZT (0035009)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Mladen Prester
Suradnici: Đuro Drobac, Željko Marohnić, Ivica Živković
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Transport i termodinamika novih materijala s elektronski korelacijama

MZT (0035010)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Veljko Zlatić
Suradnici: Berislav Horvatić, Mirta Herak, Marko Miljak
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Svojstva jako koreliranih metala od interesa za primjenu

MZT (0035011)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Miroslav Očko
Suradnici: Ivica Aviani, Željko Šimek
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Nanostrukturne modulacije kompozitnih kristala i materijala

MZT (0035012)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Ognjen Milat
Suradnici: Krešimir Salamon
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Toplinska svojstva specifično uređenih sustava

MZT (0035013)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Ana Smontara
Suradnici: Igor Smiljanić, Neven Barišić, Željko Bihar
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Kompleksni sistemi: staklo modulirane faze i pobuđenja

MZT (0035014)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Katica Biljaković
Suradnici: Damir Starešinić, Damir Dominko, Boris Podobnik (Rijeka)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Sistemi reducirane dimenzionalnosti: od organskih sintetskih do biomaterijala

MZT (0035015)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Silvia Tomić
Suradnici: Bojana Hamzić, Tomislav Vuletić, Tomislav Ivek, Sanja Dolanski Babić (MEF)
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Elektronska svojstva nano-strukturiranih materijala i površina

MZT (0035016)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Milorad Milun
Suradnici: Petar Pervan, Marko Kralj, Ivo Pletikosić, Sanja Krajinović
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Modeliranje svojstava mikro- i nano-strukturiranih površina

MZT (0035017)
01.01.2002. - 31.12.2006.
Voditelj: Branko Gumhalter
Suradnici: Antonio Šiber
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Cold Molecules: Formation, Trapping and Dynamics

Research Training Network, FW5, EU – HR pridruženi član
01.01.2002. - 01.12.2006.
Voditelj: Goran Pichler
Suradnici: dr. Francoise Masnou-Seeuws (voditelj) - Laboratoire Aime-Cotton, Orsay, Francuska
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

Computational design and optimization of nanoscale spintronics and thermoelectric devices

MZT RH – NSF
01.01.2002. - 31.12.2005.
Voditelj: Veljko Zlatić
Suradnici: Prof. J. Freericks (voditelj), Georgetown University, Washington D.C., USA
Područja istraživanja: Fizika čvrstog stanja

Procesi populacije i depopulacije metastabilnih stanja olova i drugih teških metala u niskotlačnim plazmama

Deutsche Forschungsgemeinschaft i Ministarstvo znanosti i tehnologije RH. DFG-KRO 113/00
01.01.2000. - 31.12.2004.
Voditelj: Čedomil Vadla
Suradnici: Prof. Dr. Kay Niemax (voditelj)
Područja istraživanja: Fizika plazme

IF Ⓒ 2017