Znanstveni projekt

 

Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt

 

Fizikalna svojstva kompleksnih intermetalika baziranih na aluminiju

  
voditelj projekta

Ana Smontara

  
suradniciPetar Popčević
J. Dolinšek
Institut Jožef Stefan
Ljubljana
Slovenija
  
datum početka01.01.2009.
datum završetka31.12.2010.
  
područja istraživanjaFizika čvrstog stanja
IF Ⓒ 2017