Znanstveni projekt

 

ECO-NET projekt

 

Istraživanje defekata vala gustoće naboja u niskodimenzionalnim elektronskim kristalima

  
voditelj projekta

Katica Biljaković

  
suradnici dr. J. Dumas
LEPES-CNRS
Grenoble
Francuska
  
datum početka01.01.2010.
datum završetka31.12.2012.
  
područja istraživanjaFizika čvrstog stanja
IF Ⓒ 2017