Znanstveni projekt

 

MZO - HR-SRB bilaterala

 

Laserska sinteza i analiza dvokomponentnih nanočestica sa povećanom fotokatalitičkom aktivnošću

  
voditelj projekta

Nikša Krstulović

  
suradniciDean Popović
Damjan Blažeka
Miloš Momčilović1
Jelena Savović1
Sanja Živković1
Jelena Petrović1
1Institut za nuklearne nauke „Vinča“
  
datum početka01.05.2019.
datum završetka30.04.2021.
  
područja istraživanjaFizika plazme
IF Ⓒ 2017