Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi osigurala bolje korisničko iskustvo.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o kolačićima.

Slažem se

Kontrast Disl

Znanstveni projekt

A A A

 

HrZZ UIP-2019-04-6869

 

Istraživanje fononski posredovanih procesa u kvazi-dvodimenzionalnim materijalima

  
voditelj projekta

Dino Novko

  
suradniciFabio Caruso (Humboldt-Universität zu Berlin)
  
datum početka15.01.2020.
datum završetka14.01.2025.
  
ukupna svota1.497.000,00 kn
  
područja istraživanjaFizika površina
Fizika čvrstog stanja

 

Sažetak

Glavni cilj ovog projekta je provesti temeljitu teorijsku studiju o ulozi elektron-fonona vezanje u novim kvazi-dvodimenzionalnim materijalima pomoću kvantitativnih metoda iz prvih principa. Utjecaj elektron-fonon interakcije na dinamiku fonona i elektrona planira se proučavati u ravnotežnim i neravnotežnim uvjetima, pri čemu su energije elektrona i stupnjeva slobode rešetke jednake, odnosno nejednake. Naime, namjeravamo istražiti grafenske materijale, metalne i poluvodičke verzije dihalkogenida prijelaznih metala, kao i neke nedavno otkrivene dvodimenzionalne materijale poput borofena. Svaki od ovih materijala posjeduje jedinstvene optičke osobine poželjne za primjene u optoelektronskoj industriji, koje su dobrim djelom određene upravo dinamičkim međudjelovanjem elektrona i fonona. Pripadni teorijski rezultati moći će se izravno povezati s nekoliko spektroskopskih tehnika, kao što su Raman, reflektivna i fotoemisijska mjerenja, te također s njihovim vremenski razlučivim verzijama, gdje se neravnotežni uvjeti postižu tzv. ”pump-probe” metodama. To čini predloženu studiju potencijalno bitnu za nadopunjavanje te rasvjetljavanje spomenutih eksperimenata, ali i za predviđanje novih fizikalnih pojava koje će služiti kao temelj za budući eksperimentalni rad.

Publikacije

image

D. Novko, K. Lyon, D. J. Mowbray, V. DespojaAb initio study of electromagnetic modes in two-dimensional semiconductors: Application to doped phosphorene
Physical Review B 104, 115421 (2021).
DOI: 10.1103/PhysRevB.104.115421 20210917

image

D. Novko, V. DespojaCavity exciton polaritons in two-dimensional semiconductors from first principles
Physical Review Research 3, L032056 (2021).
DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.L032056 20210903

image

Z. Torbatian, D. Novko, R. AsgariHyperbolic plasmon modes in tilted Dirac cone phases of borophene
Physical Review B 104, 075432 (2021)
DOI: 10.1103/PhysRevB.104.075432 20210818

image

D. Novko, V. Despoja, M. Reutzel, A. Li, H. Petek, and B. GumhalterPlasmonically assisted channels of photoemission from metals
Physical Review B 103, 205401 (2021).
DOI: 10.1103/PhysRevB.103.205401 20210503

image

D. NovkoFirst-principles study of ultrafast dynamics of Dirac plasmon in graphene
New Journal of Physics 23 , 043023 (2021).
DOI: 10.1088/1367-2630/abec0f 20210408

image

Christopher C. S. Chan, Kezhou Fan, Han Wang, Zhanfeng Huang, Dino Novko, Keyou Yan, Jianbin Xu, Wallace C. H. Choy, Ivor Lončarić, and Kam Sing WongUncovering the Electron-Phonon Interplay and Dynamical Energy-Dissipation Mechanisms of Hot Carriers in Hybrid Lead Halide Perovskites
Advanced Energy Materials 11, 2003071 (2021).
DOI: 10.1002/aenm.202003071 20210127

image

Zahra Torbatian, Mohammad Alidoosti, Dino Novko, and Reza AsgariLow-loss two-dimensional plasmon modes in antimonene
Physical Review B 101, 205412 (2020)
DOI: 10.1103/PhysRevB.101.205412 20200511

IF Ⓒ 2017