Ivor Krešić
radno mjesto Viši asistent - poslijedoktorand
e-pošta ikresic
broj ureda I - 124
telefon - ured +385 1 469 8869     local:169
CV (pdf - 0.05 MB)

Znanstveni projekti - suradnik

Optomehanika uzrokovana frekventnim češljem

HrZZ - IP-2014-09-7342
01.09.2015. - 31.05.2018.
Voditelj: Ticijana Ban
Suradnici: Damir Aumiler, Nataša Vujičić, Ivor Krešić, Danijel Buhin, Buljan, Maslowski, Foltynowicz, Ciurylo
Područja istraživanja: Atomska i molekularna fizika

IF Ⓒ 2017 Ndoc Deda